Politierechtbank Leuven

Het verstekvonnis van een rijverbod door Politierechtbank Leuven wordt 2 tot 3 maanden later betekend. U moet uw rijbewijs inleveren, in veel gevallen ook theoretische of praktische proeven afleggen en een boete betalen. IntoLaw Advocaten geeft tekst en uitleg bij de procedure.


Griffie Politierechtbank Leuven
Hoofdingang: F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven 
Zij-ingang: Vaartstraat 3, 3000 Leuven 
Centraal telefoonnummer: 016 21 41 11

Rijverbod? Vraag gratis advies aan IntoLaw Advocaten!
 

In welke periode loopt mijn rijverbod?

U kan de periode van het rijverbod door Politierechtbank Leuven vrijwel nooit zelf kiezen. Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal het Parket hier anders over beslissen. Als u denkt aanspraak te kunnen maken op een uitzonderingsregel, moet u dit schriftelijk motiveren en zal het Parket uw dossier bestuderen. IntoLaw Advocaten adviseert u gratis hoe u dit het best aanpakt. U moet wel beseffen dat uw beroep (bijv. vertegenwoordiger, chauffeur…) geen invloed heeft op de uiteindelijke beslissing.
 

Wanneer moet ik de theoretische of praktische proeven afleggen?

Het kan gebeuren dat uw rijverbod gepaard gaat met herstelexamens of -onderzoeken. Hier maakt Politierechtbank Leuven een verschil naargelang de duur van het rijverbod. Voor een rijverbod korter dan 2 maanden krijgt u een brief met de vraag om een examencentrum te kiezen. Pas na het slagen voor de proeven wordt het vonnis betekend en uitgevoerd.

Gaat het om een langer rijverbod, dan mag u het examencentrum niet meteen zelf kiezen. Na twee weken volgt de betekening en uitvoering van het rijverbod. Wanneer u uw rijbewijs inlevert bij de griffie krijgt u de kans om een centrum te kiezen. 
 

Welke geldboete legt Politierechtbank Leuven op bij een rijverbod?

Dat verneemt u enkele maanden na het vonnis, wanneer de Ontvanger van de Belgische Staat u een brief stuurt. Als u problemen ondervindt om de boete en de kosten te betalen vraagt u best gratis advies aan IntoLaw Advocaten. U kan namelijk bij de Dienst betalingen een afbetalingsplan of een verlenging van de betalingstermijn aanvragen. De hoogte van de boete kunt u berekenen aan de hand van onze gratis boetecalculator. Die steunt op talloze vonnissen van de politierechtbanken in Vlaanderen en Brussel. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.