Politierechtbank Huy

Het betekenen van het verstekvonnis (twee tot drie maanden na de uitspraak), het kiezen van een examencentrum voor de herstelproeven, het betalen van een geldboete en kosten…  De gerechtelijke procedure in geval van een rijverbod verloopt bij de Politierechtbank Huy volgens een vast patroon. IntoLaw Advocaten gaat dieper in op de details.   
 

Politierechtbank Huy
Quai d’Arona 4 - 4500 Huy
Tel: 085 24 46 15

Rijverbod? IntoLaw Advocaten geeft gratis advies.

 

Kan ik de periode van mijn rijverbod vrij kiezen?        

De Politierechtbank Huy staat dit in veruit de meeste gevallen toe. U moet een motivering richten aan het Parket, dat elk dossier apart bekijkt. De advocaten verkeersrecht van IntoLaw Advocaten kunnen u daarbij gratis adviseren. Een blanco strafregister vormt wel een absolute voorwaarde om inspraak te krijgen in de periode van uw rijverbod.
 

Wie beslist in welk examencentrum ik mijn herstelproeven afleg?

Indien de Politierechtbank Huy u bovenop het rijverbod veroordeelt tot het afleggen van theoretische en/of praktische proeven, mag u het examencentrum vrij kiezen. U moet uw keuze binnen de maand kenbaar maken aan het Parket. Zodra u slaagt voor de proeven wordt het rijverbod uitgevoerd. Als uw rijverbod evenwel langer duurt dan drie maanden, wordt het eerst uitgevoerd en kan u het examencentrum kiezen op het moment dat u uw rijbewijs inlevert bij de griffie.
 

Hoeveel bedragen de geldboete en de kosten bij Politierechtbank Huy?

Dat weet u pas enkele maanden later, wanneer de Ontvanger van de Belgische Staat u een brief stuurt met de verschuldigde sommen. Maar u verkrijgt meteen een accurate inschatting door gratis gebruik te maken van de boetecalculator van IntoLaw Advocaten. Wij maken daarbij gebruik van uw informatie, de expertise van het team en onze uitgebreide databank met vonnissen van politierechtbanken uit heel het land. Indien nodig kan u de Dienst Betalingen verzoeken om een afbetalingsplan of uitstel van betaling te verkrijgen.  

 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.