Politierechtbank Doornik

Twee tot drie maanden na de uitspraak door de Politierechtbank Doornik volgt de betekening van het verstekvonnis. Maar wat moet u doen, behalve het inleveren van uw rijbewijs en het kiezen van de periode van uw rijverbod? Het team van IntoLaw Advocaten vertelt u er alles over.   

Politierechtbank Doornik
Rue Childéric 22 – 7500 Doornik
Tel: 069 68 49 88

Rijverbod? Vraag gratis advies aan IntoLaw Advocaten.


In welke periode wordt mijn rijverbod uitgevoerd?        

Dat mag u bijna altijd zelf kiezen, tenminste wanneer u een blanco strafregister kan voorleggen. In dat geval zal het Parket u meestal de keuze laten. Bent u vertegenwoordiger of gebruikt u uw wagen voor het werk? Dan kan het nuttig zijn het rijverbod uit te voeren tijdens het weekend en op feestdagen. Laat u voor uw keuze gratis adviseren door IntoLaw Advocaten.
 

Wijst de Politierechtbank Doornik het examencentrum voor mijn herstelproeven aan?

Een rijverbod van de Politierechtbank Doornik gaat vaak gepaard met het verplicht afleggen van theoretische en/of praktische proeven. Bij een rijverbod van minder dan 3 maanden vraagt het Parket u om binnen de maand een centrum te kiezen en de proeven af te leggen. Pas daarna volgt de uitvoering van het rijverbod. Een langer rijverbod wordt eerst uitgevoerd. U kiest dan het examencentrum op het moment waarop u uw rijbewijs inlevert bij de griffie.
 

Hoeveel zullen de geldboete en de kosten ongeveer bedragen?

De Ontvanger van de Belgische Staat stuurt u enkele maanden na het vonnis een brief met de verschuldigde geldboete en kosten. Om nu al een accurate berekening te krijgen van uw geldboete kan u gratis onze boetecalculator gebruiken. Onze advocaten verkeersrecht baseren zich op uw informatie, hun expertise en onze uitgebreide databank met vonnissen uit het verleden. Bij moeilijkheden om te betalen kan u een verzoek richten aan de Dienst Betalingen om een afbetalingsplan overeen te komen of de betalingstermijn te verlengen. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.