Politierechtbank Dendermonde

Een rijverbod is een sanctie met mogelijks grote gevolgen voor uw professionele en privéleven. De Politierechtbank Dendermonde is evenwel vrij flexibel in het bepalen van de periode. IntoLaw Advocaten kan u bij dit alles adviseren en begeleiden.

Politierechtbank DendermondeNoordlaan 31
9200 Dendermonde
Telefoon 052 25 96 20

Vraag bij een rijverbod gratis advies aan IntoLaw Advocaten

 

Laat de Politierechtbank Dendermonde mij de periode van mijn rijverbod kiezen?    

U moet hoe dan ook eerst en vooral de strafrechtelijke geldboete betalen. Zodra aan die voorwaarde voldaan is, kan u een motivatiebrief richten aan het Parket met het verzoek het rijverbod in een specifieke periode te laten uitvoeren. Het team van IntoLaw Advocaten kan u hier gratis bij adviseren. De voorgestelde periode moet wel binnen een redelijke termijn van ongeveer een jaar vallen.
 

Hoe zit het met de verschuldigde geldboete?

Daarvoor ontvangt u enkele maanden na het definitieve vonnis een brief van de Ontvanger van de Belgische Staat. Als u niet in staat bent de boete en kosten te betalen bestaat er de mogelijkheid om een afbetalingsplan of een verlenging van de betalingstermijn aan te vragen bij de Dienst betalingen.
 

Waar kan of moet ik de theoretische of praktische proeven afleggen?

Het kan gebeuren dat u ook examens moet afleggen. De Politierechtbank Dendermonde maakt een onderscheid tussen rijverboden van minder of meer dan 3 maanden. In het eerste geval stuurt het Parket u een brief en kunt u vrij kiezen in welk examencentrum u de proeven zal afleggen. U hebt 1 maand de tijd om hierop in te gaan. Zodra u slaagt voor de proeven voert het parket uw rijverbod uit.

Duurt uw rijverbod evenwel langer dan 3 maanden, dan voert het Parket eerst het rijverbod uit. Op het moment waarop u uw rijbewijs komt inleveren kunt u aangeven waar u de proeven wil afleggen.

Hoeveel boete zal ik moeten betalen?  

IntoLaw Advocaten bundelt jarenlange ervaring en juridische expertise. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op onze database met talloze vonnissen van politierechtbanken in Vlaanderen en Brussel. Al deze kennis stellen wij gratis tot uw dienst om te berekenen welke boete die ongeveer mag verwachten.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.