De zitting

U bent aanwezig

Identificatie en aanmelden

 • Indien u persoonlijk aanwezig bent op de zitting dan zal u eerst geïdentificeerd worden door de rechtbank.
 • U moet zich steeds aanmelden bij de griffier, de bode of de zittingsdeurwaarder van de kamer van de Politierechtbank.
 • Na aanmelding neemt u plaats in de zittingszaal en wacht u tot uw zaak wordt opgeroepen en behandeld.

Uw zaak wordt opgeroepen

 • U komt naar voor en neemt plaats tegenover de Politierechter.
 • Hierna zal het openbaar ministerie het woord nemen en aan de rechtbank de straf vorderen dat zij meent dat u dient te worden opgelegd.
 • Hierna zal u of uw raadsman het woord krijgen voor uw verdediging.

Is uw aanwezigheid verplicht?

 • Uw persoonlijke aanwezigheid op de zitting is niet verplicht maar u laat zich dan best vertegenwoordigen door een advocaat.
 • Wanneer u kiest om zelf aanwezig te zijn, dient u uw dagvaarding en identiteitsbewijs bij zich te hebben.
 • De kamer waar u moet verschijnen wordt op deze dagvaarding aangeduid.

Uitspraak, vonnis en beroep

 • Bent u of uw advocaat aanwezig tijdens de zitting, dan wordt u op tegenspraak veroordeeld.
 • Verkeersovertredingen komen voor de politierechtbank en in hoger beroep voor de correctionele rechtbank.
 • In de politierechtbank zetelt één rechter (op de plaats van de voorzitter), met in principe links naast zich de griffier en rechts van zich de procureur des Konings.

Openbare zitting

 • De terechtzittingen zijn in principe openbaar, wat betekent dat iedereen, zowel betrokkenen, verslaggevers en publiek, de zaal mogen betreden.
 • De rechter kan bij gevaar voor de orde of goede zeden wel beslissen dat de zitting of een deel ervan met gesloten deuren plaatsvindt.

U bent niet aanwezig en wordt niet vertegenwoordigd op de zitting !

 • Indien u niet verschijnt en niemand u vertegenwoordigt, dan wordt de rechtszaak in uw afwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek.
 • Het vonnis bij verstek zal u worden betekend door een gerechtsdeurwaarder.

Wenst u te weten welke stappen u dient te ondernemen om het vonnis bij verstek aan te vechten, contacteer ons via onderstaand formulier.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.