Bijstand

1.  U beging een verkeersovertreding of was betrokken in een verkeersongeval?

Kan u beroep doen op de gespecialiseerde bijstand van een advocaat en is dit altijd kosteloos?

Afhankelijk van de situatie (bvbv. verkeersovertreding, ongeval met lichamelijke verwondingen, ...), uw weerhouden verantwoordelijkheid in het verkeersongeval, maar ook afhankelijk van de door u afgesloten verzekering kan u gebruik maken van de kosteloze bijstand van een gespecialiseerde advocaat.

Eerst moet worden nagegaan in welke situatie u zich bevindt.

 1. U bent een voetganger, fietser, passagier, …
 2. U bent de bestuurder van een voertuig
 3. U wordt uitgenodigd voor een verhoor bij de politie

Vervolgens moet worden nagegaan of u al dan niet in fout bent:

 1. U zou een verkeersovertreding hebben begaan?
 2. U kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade aangericht aan een andere?
 3. U betwist de overtreding en/of de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het ongeval?

In het geval dat uw schade heeft geleden en u wenst die te verhalen op de tegenpartij stelt zich de vraag welke procedure het meest aangewezen is:

 1. Burgerlijke partijstelling voor de Politierechtbank
 2. Rechtstreeks dagvaarding van de tegenpartij voor de Politierechtbank
 3. Burgerlijke procedure voor de Politierechtbank

Op basis van bovenstaande vragen kan worden nagegaan op basis van welke verzekeringspolis u eventueel gebruik kan maken van de kosteloze bijstand van een gespecialiseerde advocaat.

2.  U leest meer over volgende onderwerpen via de linkernavigatie van deze pagina:

Conflict met uw rechtsbijstandsverzekeraar

 • U gaat niet akkoord met het standpunt van uw verzekeringsmaatschappij over wie aansprakelijk is?
 • U meent dat de schade die moet worden uitgekeerd niet voldoende of niet correct werd berekend?
 • U vindt dat de stappen die worden ondernomen door de verzekeraar niet voldoende zijn.

Tussenkomst via uw rechtsbijstandsverzekering

 • Heeft u bijstand wanneer u voor de strafrechter moet verschijnen?
 • Heeft u recht op bijstand om uw schade te verhalen op de aansprakelijke?
 • Heeft u recht op bijstand wanneer partijen er onderling niet tot een akkoord komen?

Bijstand door een advocaat bij een eerste verhoor

 • Wanneer kan u beroep doen op de bijstand van een advocaat?
 • Wat zijn uw rechten en uw plichten?

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.