Wat riskeert u?

 Wat riskeert u?

 • gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar
 • en/of een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro
 • en het rijverbod van ten minste 3 maanden tot 5 jaren (of voorgoed)
 • het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek

A. Slagen en verwondingen volgens de Wegverkeerswet

A.1. Volgens artikel 33 § 2, eerste lid Wegverkeerswet:
Heeft het ongeval voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaren of voorgoed.
Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.
 

Volgens artikel 33 § 2, tweede lid Wegverkeerswet:

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid Wegverkeerswet. 

A.2. Wat is een slag?
Een slag is een stoot met een voorwerp of een krachtige aanraking tegen een voorwerp. Een slag veronderstelt niet dat er een letsel ontstaat.
 • Rechtspraak omschrijft dit als volgt:
 • Een slag is een krachtige aanraking met of een stoot tegen een voorwerp, dat zich buiten het lichaam bevindt, waardoor een zekere pijn veroorzaakt wordt, hoe licht of kortstondig die ook is, zonder dat het bestaan van een daaruit volgend letsel vereist is (Gent, 20 september 1988, Verkeersrecht 89/122; Gent, 7 april 1987, Verkeersrecht 88/91)
A.2. Wat zijn verwondingen?
Een verwonding is een in- of uitwendig letsel dat visueel merkbaar is aan het menselijk lichaam.
 • Rechtspraak omschrijft dit als volgt:
 • Verwondingen zijn elk inwendig of uitwendig letsel van buitenuit aan het menselijk lichaam toegebracht door een mechanische of een chemische oorzaak die inwerkt op het menselijk lichaam of de mentale staat van het slachtoffer (Cass. 24 april 1972, R.G.A.R. 1972, 8885)
 • Verwondingen zijn niet alleen wonden, schrammen, builen of breuken maar ook functionele letsels, zelfs zonder organisch letsel, zoals hartdysrytmie gepaard gaande met neuro-vegatieve stoornissen als gevolg van de emotie naar aanleiding van een ongeval (Cass. 24 april 1972, R.G.A.R. 1972, 8885)
A.3. Met de dood tot gevolg?
Het toepassingsgebied van vluchtmisdrijf met de dood tot gevolg behelst enkel de doding van een levend mens. Dit wil zeggen dat ongeboren kinderen hier niet onder vallen.
 • Rechtspraak omschrijft dit als volgt:
 • Enkel de dood van een levend mens valt onder de toepassing van desbetreffende artikels van het Strafwetboek en niet, bijvoorbeeld, de onopzettelijke doding van een foetus (Pol. Tongeren, 8 mei 1973, R.W. 1973-1974, 1511)
A.4. Verval van het recht tot sturen uitgesproken als straf ten gevolge van verwonding of doding in het verkeer?
In art. 38 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer kan de rechter het verval tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken indien hij veroordeeld wordt wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader en de veroordeling wordt uitgesproken wegens doding en verwonding.

B. Slagen en verwondingen volgens het Strafwetboek

Wanneer iemand naar aanleiding van een verkeersovertreding iemand anders onopzettelijk letsels toebrengt (al dan niet met de dood als gevolg), riskeert de overtreder ook vervolgd en veroordeeld te worden volgens het Strafwetboek.

Art. 419 Sw

Hij die opzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van €50 (€400) tot €1000 (€8000).

Wanneer de dood het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete €50 (€400) tot €2000 (€16000). 

Art. 420 Sw

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen en verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van €50 (€400) tot €500 (€4000) of met een van die straffen alleen. 

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedragt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete €50 (€400) tot €1000 (€8000). 

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen en we zullen u binnen 24h contacteren (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

 


Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu