Wat na een arbeidongeval?

 Wat na een arbeidongeval?

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is in deze context een verkeersongeval dat plaatsvindt tijdens/naar of op de terugweg van je werk. De arbeidsongevallenverzekeraar zal je in dit geval vergoeden zonder dat je de fout van de andere aansprakelijke partij moet aantonen.

Werknemer in de Privé of bij een Overheidsinstelling?

Privé en overheidsinstellingen  hebben hun eigen vergoedingsstelsel, maar de regels zijn gelijklopend. Gelet op de complexiteit van zo een zaken is het steeds verstandig om beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering hebt zal die steeds tussenkomen in zijn/haar kosten. U kan volledig vrijblijvend met ons contact opnemen voor verdere informatie. Wij zorgen dat een specialist u kosteloos contacteert.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u