Wat is een medische fout?

 Wat is een medische fout?

Medische fouten zijn (1) alle fouten die optreden door een medische behandeling of (2) de fouten die optreden als een ongewenst en vermijdbaar neveneffect van een medische behandeling. Een medische fout wordt veroorzaakt door een zorgverstrekker, namelijk een arts, de verpleegkundige of het paramedisch personeel.

Onbedoelde schade is 'een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt'.

Vermijdbaar omdat medische fouten zijn gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat vermijdbaar was.

Aansprakelijkheid en bewijslast: lees hier meer over wat u dient te bewijzen bij een medische fout of wie er aansprakelijk kan worden gesteld.

Schadevergoeding vragen? Niet zo eenvoudig als het lijkt. Lees hier of u aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Niet-exhaustieve oplijsting van fouten die als 'medische fout' kunnen worden bestempeld:

Te laat of niet ingrijpen

 • De zorgverstrekker grijpt niet (of niet tijdig) in, zelfs al was de diagnose al bekend.
 • De patiënt wordt (of niet tijdig) onderzocht.

Verkeerd medicijn of verkeerde dosis

 • Het toedienen van een verkeerd medicijn.
 • Het toedienen van het juiste medicijn, maar een verkeerde dosering.
 • Het toedienen of voorschrijven van medicijnen aan zwangere vrouwen die schade veroorzaken aan het ongeboren kind.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen en van de benodigde bestraling voor kanker-patiënten.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen (doseerfouten) bij baby's en kinderen.

Operatie-fouten

 • Er wordt iets anders geopereerd dan was afgesproken.
 • Er wordt aan een verkeerd lichaamsdeel of verkeerde organen geopereerd.
 • Er wordt een verkeerde operatietechniek aangewend.
 • Een operatie wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 • Er ontstaan ontstekingen door een niet-steriel operatiekwartier en/of gebruik van niet-steriel operatiemateriaal.
 • Er wordt operatiemateriaal in de patiënt achtergelaten.
 • Hechtingen komen los omdat zij niet op de juiste wijze werden aangebracht.

Narcose-fouten

 • Hersenletsels
 • Handletsels
 • Doofheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Dwarslaesie

... kunnen het gevolg zijn van narcose-fouten.

Fouten bij eerste hulp  

 • Een verkeerde diagnose wordt gesteld waardoor een verkeerde behandeling wordt opgestart.
 • Een inwendige bloeding of lekkage werd niet geconstateerd
 • Een infectie werd niet waargenomen
 • Een afgescheurde spier of ligament is over het hoofd gezien

Geboorteletsels bij baby

 • Hersenletsel door zuurstofgebrek (cerebrale palsy/ hemiparese/ hemiplegie)
 • Letsel aan zenuwen en spieren (erbse parese)
 • Te hoog bilirubine-gehalte (geel-zien)

Fouten bij Zwangerschap en bevalling

 • Een foute diagnose bij prenataal onderzoek van de baby.
 • Een foutieve diagnose en of behandeling van zwangerschapsvergiftiging.
 • Laattijdige vaststelling gedurende de zwangerschap van te weinig of te veel vruchtwater of van zwangerschaps-suikerziekte.
 • Laattijdig ingrijpen bij overdadig bloedverlies of zuurstofgebrek tijdens de bevalling.
 • Een voorliggende placenta of navelstreng om de nek van de baby tijdens de bevalling
 • Een foutieve inschatting van de ligging van de baby tijdens de bevalling (stuitligging of aangezichtsligging).
 • Onvoldoende controle van het (vernauwd) bekken bij de barende vrouw.
 • Ondeskundig inknippen.
 • Laattijdig ingrijpen bij ontstekingen na de bevalling (o.a. van de hechtingen of borstontsteking)

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg, meer specifiek van de zenuwen in de rug waardoor iemand in meer of mindere mate verlamd geraakt. Dwarslaesie kan ontstaan door:

 • een bloeding in het wervelkanaal (bvb. na een hernia-operatie aan een tussenwervelschijf) die het ruggenmerg 'afknijpt'.
 • gedurende een operatie wordt door een verkeerde beweging met een mes of zaag het ruggenmerg doorgesneden.
 • een onzorgvuldig onderzoek van een letsel aan de rug of het ruggenmerg na een ongeval.

Gemiste kanker-diagnose

De diagnose ‘kanker’ wordt laattijdig vastgesteld door de arts waardoor noodzakelijke behandelingen –nadat de juiste diagnose werd gesteld (doctor's delay)- ingrijpender en langduriger zijn en de kans op uiteindelijke genezing ernstig is afgenomen.

Gemiste hart- en vaatziekten en hartaanval

 • Het onvoldoende of foutief inschatten van een hartgebrek, een hartaanval of hartritmestoornissen.
 • Het niet (regelmatig) onderzoeken van patiënten met hoge bloeddruk of met een verhoogd cholesterolgehalte wanneer reeds langer bestaande signalen aanwezig zijn.

Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u