Waar kan u klacht indienen?

 Waar kan u klacht indienen?

Indien u van oordeel bent dat één van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u steeds een klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst. De ombudspersoon luistert naar uw klacht(en), probeert te bemiddelen tussen de betrokken partijen en zoekt naar een bevredigende oplossing. Indien hieruit geen resultaat komt, zal de ombudspersoon u informeren over mogelijke verdere stappen

U heeft een klacht over een algemeen ziekenhuis

In elk ziekenhuis bestaat reeds enkele jaren een ombudsdienst. Daar kan je terecht met elke klacht over de opname, de behandeling of het verblijf.

U heeft een klacht over een psychiatrisch ziekenhuis

Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een ombudsdienst organiseren of gebruik maken van de externe ombudsdienst van de Overlegplatforms in de Geestelijke Gezondheidszorg. In elke                 provincie vindt u zo’n overlegplatform.

U heeft een klacht over een ambulante zorgverstrekker of u bent niet tevreden over de werking van de hierboven vermelde ombudsdiensten

Voor klachten over beroepsbeoefenaars zoals huisartsen, tandartsen, verpleegster aan huis, apothekers, … bestaat geen specifieke ombudsdienst. Met zulke klachten moet je onmiddellijk naar de Federale Ombudsdienst van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”.  Ook indien je niet tevreden bent over de werking van de ombudsdienst in een ziekenhuis of van de overlegplatforms. Deze ombudsdienst heeft dezelfde taken als de andere ombudsdiensten.

Federale Commissie “Rechten van de patiënt”

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Organisatie gezondheidsvoorzieningen
Eurostation blok 2
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
tel. 02/524.85.20
e-mail sylvie.gryson@health.fgov.be


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu