Vertegenwoordiging

 Vertegenwoordiging

Indien u niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen, doet uw vertegenwoordiger dit. In drie gevallen wordt een vertegenwoordiger aangesteld:

De patiënt is minderjarig

De rechten van minderjarigen worden uitgeoefend door de ouders of voogd. De beroepsbeoefenaar dient wel te oordelen of de minderjarige niet oud en rijp genoeg is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

De patiënt heeft een beschermingsstatuut van verlengde minderjarigheid of van onbekwaamverklaring

Verlengde minderjarigheid is een beschermingsstatuut voor personen met een ernstige mentale handicap van bij de geboorte of de eerste levensjaren. Onbekwaamverklaring is bedoeld voor personen die zeer ernstig en aanhoudend psychisch ziek zijn en personen met een zeer diepe mentale handicap.

Voor deze personen wordt een vertegenwoordiger aangesteld die hun rechten plaatsvervangend uitoefent.  De ouders of de voogd oefenen het vertegenwoordigingsrecht uit. Het is wel de bedoeling dat de beroepsbeoefenaar de patiënt zelf zoveel mogelijk betrekt bij het uitoefenen van zijn rechten

De patiënt is een wilsonbekwame meerderjarige

Wilsonbekwame meerderjarigen zijn volwassenen die zelf niet in staat zijn hun rechten uit te oefenen. Denk bijv. aan dementie of coma. Of iemand wilsonbekwaam is of niet, wordt door een beroepsbeoefenaar beoordeeld. Ook hier dient de patiënt zoveel mogelijk te worden betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.

Indien u reeds vroeger een vertegenwoordiger hebt aangeduid worden uw rechten uitgeoefend door deze persoon.

Indien u echter niet vooraf een vertegenwoordiger hebt aangeduid, gelden de volgende regels:

  • samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner
  • wanneer er geen partner is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarig kind
  • wanneer er geen kind is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: één van uw ouders
  • wanneer er geen ouder is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: een meerderjarige broer of zus
  • wanneer er geen broer/zus is of hij/zij dit niet wenst op te nemen: de beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u