Uw rechten bij een verhoor

 Uw rechten bij een verhoor

Uw rechten voor het aanvang van het verhoor?

1. Beknopte mededeling van de feiten

U hebt het recht beknopt informatie te krijgen over de feiten waarover u zal worden verhoord.

2. Zwijgrecht

 • U bent nooit verplicht uzelf te beschuldigen
 • Nadat u uw identiteit hebt bekend gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen.

3. Recht op een vertrouwelijk overleg met advocaat

A. Wanneer?
 • U hebt recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voor het eerste verhoor
 • Wanneer de feiten waarover u verhoord wordt strafbaar zijn met 1 jaar gevangenisstraf of meer
Uitzondering
Bij verkeersfeiten hebt u dit recht niet!
 
B. Welke advocaat?
 • U mag een advocaat naar keuze raadplegen
 • Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan u een beroep doen op een advocaat via het systeem van de juridische rechtsbijstand die geheel of gedeeltelijk kosteloos is. U kan het formulier met deze voorwaarden opvragen. De aanstelling van een advocaat vraagt u dan bij het bureau van juridische bijstand van de balie.

C. Wijze waarop het vertrouwelijk overleg kan verlopen?

 • U kan éénmalig vragen om het verhoor uit te stellen op een later(e) datum/uur om uw advocaat te raadplegen.
 • U kan kiezen om een telefonisch onderhoud te hebben met uw advocaat, waarna het verhoor kan aanvatten.
 • U kan wachten op de komst van uw advocaat op het politiekantoor.

D. Afstand van dit recht?

 • U bent niet verplicht om een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat
 • U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen indien u: 

          1. meerderjarig bent

          2. hiervoor een document ondertekend en gedateerd hebt

4. Verhoor op uitnodiging

U kan ook een schriftelijke uitnodiging ontvangen om u aan te bieden voor het eerste verhoor. Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen waarin de rechten vermeld onder de nummers 1,2 en 3 worden opgesomd en waarin staat dat u geacht wordt een advocaat te hebben geraadpleegd voor u zich aanmeldt voor het eerste verhoor kan u geen uitstel meer krijgen omdat u al eerder een advocaat kon raadplegen.

Welke rechten hebt u tijdens het verhoor?

1. Bij de aanvang van het verhoor

Het verhoor zelf begint met een aantal mededelingen. Buiten de herhaling van de beknopte mededeling van de feiten en het zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:
 • U kan vragen dat alle gestelde vragen en alle gegeven antwoorden worden genoteerd in de gebruikelijke bewoordingen.
 • U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 • Uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen.

2. Gebruik van documenten tijdens het verhoor

Bij een ondervraging kan u gebruik maken van documenten die u in uw bezit hebt, zonder dat daarvoor het verhoor kan worden uitgesteld.
U mag, tijdens of na het verhoor, eisen dat deze stukken bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd of ter griffie worden neergelegd.

3. Op het einde van het verhoor

Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. U kan ook vragen dat het u wordt voorgelezen.
Er zal u gevraagd worden of u iets aan uw verklaringen wil verbeteren of toevoegen.

4. Hulp van een tolk

 • Indien u zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, roept de politie een beëdigde tolk op om u bij te staan tijdens het verhoor. Dit is kosteloos.
 • Indien de ondervrager uw taal beheerst, kan hij uw verklaringen noteren in uw eigen taal.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en wij nemen binnen de 24h contact op met u (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u