Politierechtbank Genk

 Politierechtbank Genk

Rijverbod in bepaalde periode?

Keuze van periode?

Er is geen keuze van periode behoudens in heel uitzonderlijke gevallen.

In welke gevallen?

Het parket beslist hierbij van geval tot geval. Dit gebeurt echter zeer sporadisch.

Motivering?

Het gaat om uitzonderlijke gronden, en wordt dossier per dossier behandeld. Het loutere gegeven dat u vertegenwoordiger bent volstaat niet.

Betekening verstekvonnis:

De betekening van het vonnis gebeurt 2 maanden na het vonnis.

Theoretische en praktische proeven ?

Er wordt een brief verzonden waarbij men (vrije) keuze heeft van centra voor rijbegeleiding (http://www.goca.be/nl/p/examencentra ). Daarbij dient men de keuze aan te duiden en terug te sturen naar het Parket. Hierna verwittigt het Parket het gekozen centrum en deze laatste zal dan contact opnemen met de betrokkene voor het afleggen van de proeven. Indien er geen reactie komt vanwege de veroordeelde 2 tot 3 maanden na het versturen van verzoek tot keuze van centra wordt het rijverbod betekend. Hierna beslist het Parket dan zelf naar welk centrum de veroordeelde dient te gaan om de proeven af te leggen.

Geldboete

Enkele maanden na het (definitief) vonnis zal u een schrijven ontvangen van de Ontvanger van de Belgische Staat. Mocht u de te betalen geldboete en kosten niet kunnen betalen, kan u steeds een brief richten aan de Dienst betalingen met verzoek tot een (eventueel) afbetalingsplan of het uitstellen van de termijn waarbinnen moet worden betaald. 


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu