Medische ongevallen zonder (bewezen) aansprakelijkheid

 Medische ongevallen zonder (bewezen) aansprakelijkheid

Er kan ook schade optreden door een medische interventie, zónder dat de zorgverlener hiervoor aansprakelijk kan worden geacht.
 
Soms kunnen er immers complicaties of bijwerkingen optreden die tot op zekere hoogte geaccepteerd worden. Zorgverleners moeten daarnaast ook soms risico’s nemen door een bepaalde behandeling op te starten (of na te laten), daar zij op dat ogenblik van oordeel zijn dat de eventuele mogelijke schade hiervan minder groot is dan het gewenste effect van hun beslissing.
 
Het is weliswaar van groot belang dat dit steeds vooraf met de patiënt besproken wordt.
 
In sommige gevallen kan u ook schade lijden ten gevolge van een medische behandeling, maar kan de fout moeilijk bewezen worden.
 
In dergelijke gevallen kan u zich wenden tot het Fonds voor de Medische Ongevallen.

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u