Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

 Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

 

IWT: 12 oktober 2018

Bron:  Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft, BS 2 oktober 2018 (art. 3 en 4).

 

Oorspronkelijk kon een rechter de verbeurdverklaring van een voertuig enkel uitspreken voor zover het voertuig waarmee de overtreding werd begaan ook effectief eigendom is van de overtreder. Hetzelfde geldt voor immobilisering: ‘het voertuig moet eigendom zijn van de verkeersovertreder of uitsluitend ter zijner beschikking staan gedurende ten minste de duur van de immobilisering’. In praktijk werd dit echter als achterpoortje gebruikt door hardleerse chauffeurs, die vaak doelbewust hun voertuig op een andere naam inschrijven. En ook bestuurders van bedrijfs-en leasingwagens ontspringen via deze manier de dans.

 

De wet van 2 september 2018 komt aan deze problematiek tegemoet via de schrapping van de eigendomsvereiste. Hierdoor krijgt de rechter de mogelijkheid om te immobiliseren of verbeurd te verklaren als de overtreder niet de eigenaar is van het voertuig. Het openbaar ministerie zal ook nagaan of de effectieve eigenaar van het voertuig te goeder trouw is. Wist hij bijgevolg dat de bestuurder een inbreuk pleegt op de wet, dan zal de eigenaar in principe mee gedagvaard worden voor de rechter.

 

Tevens zal de rechter sneller de verbeurdverklaring kunnen uitspreken. Artikel 50 van de Wegverkeerswet stelt namelijk dat de rechter voortaan een verbeurdverklaring kan uitspreken wanneer het verval levenslang is of ten minste drie maanden bedraagt.

 


Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu