Hoe werken wij?

 Hoe werken wij?

1. Voorafgaandelijk: nazicht van uw algemene voorwaarden en uitwerken van uw debiteurenbeheer op uw maat

Vooreerst wordt een analyse gemaakt van uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden. Voor zoveel als nodig worden deze geoptimaliseerd, conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan het juridisch afdwingbaar maken van uw contract- en factuurvoorwaarden. Afhankelijk van het aantal dossiers dat u overmaakt zal hiervoor een minimale kost dan wel geen kost worden aangerekend. In overleg wordt een traject uitgewerkt op maat van uw onderneming waarbij onder meer rekening wordt gehouden met uw commerciële belangen.

2. Minnelijke fase

Na overleg worden uw dossiers opgeladen in onze online web applicatie. U kan vervolgens ten allen tijde de stand van een bepaald dossier controleren door in te loggen in ons systeem. In deze fase wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur in de naam en op het briefpapier van ons kantoor. Hierbij wordt in overleg bepaald op welke wijze en op welke tijdstippen deze ingebrekestelling(en) wordt verstuurd. Indien uw factuur niet wordt betaald, kan uw dossier gerechtelijk worden ingevorderd.

3. Gerechtelijke fase

Indien er na de minnelijke fase niet wordt betaald, bestaan er twee mogelijkheden.

1. Ofwel wordt er ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder, via een nieuwe procedure “onbetwiste schuldvordering”, van kracht sinds juli 2016. Dit lukt enkel indien uw klant een onderneming is (dus geen particuliere consument) én indien uw factuur niet werd betwist of geprotesteerd. Indien wij vaststellen dat uw dossier hieraan voldoet, maken wij alle nodige stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. In dat geval wordt een aanmaning betekend door de gerechtsdeurwaarder, voor de hoofdsom, een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom en een bijkomende vergoeding van 40 EUR. Uw klant heeft 30 dagen om te betalen. Doet deze dat niet, dan wordt 8 dagen later een PV van niet-betwisting opgesteld, dat online wordt doorgestuurd naar een magistraat (rechter) die het uitvoerbaar verklaart. Daarna kan er verder ingevorderd worden, bv. door middel van beslag.

2. Indien uw klant een particulier is, of de factuur betwist, dan moeten wij overgaan tot dagvaarding. Een ontwerp van de dagvaarding wordt hierbij door ons opgemaakt, ter goedkeuring voorgelegd en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Na het verkrijgen van het vonnis zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitvoering waarbij steeds overleg zal worden gepleegd bij de uitvoeringsmaatregelen (uitvoerend beslag, verkoop roerende goederen enz.).

Bij deze gerechtelijke procedures zal er ook steeds naar worden gestreefd dat al onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur.


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu