Het verloop van de procedure

 Het verloop van de procedure

Hoe neemt u kennis van het rijverbod?

 • U zal steeds door de politie in kennis gesteld worden wanneer het rijverbod ingaat en dit doordat het vonnis u wordt betekend.
 • De politie zal steeds 3 exemplaren van de kennisgeving van het rijverbod voorleggen, waarvan steeds één voor u bestemd  zal zijn.

U had geen kennis van een veroordeling met rijverbod?

 • Wanneer u niet aanwezig was op de zitting en het vonnis nog niet werd betekend kan u nog steeds verzet of hoger beroep aantekenen. Contacteer ons indien wij u hier in kunnen bijstaan.

Wat moet ik doen ?

 • Met het exemplaar van het rijverbod (ondertekend door de politie) en het rijbewijs biedt u zich aan op de griffie van de Politierechtbank waar u werd veroordeeld.
 • U kan dit in principe desgevallend ook door een derde laten aanbieden.

Wanneer moet ik mijn rijbewijs inleveren?

 • U heeft voor de inlevering van uw rijbewijs 4 werkdagen de tijd (Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen) na de dag van kennisgeving van het verval;
 • Het rijverbod gaat in op de 5de werkdag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend of aansluit bij het reeds lopend rijverbod.

Opgelet : Deze termijnen zijn bij wet vastgelegd en kunnen niet gewijzigd worden.

Concreet voorbeelden:

1. Kennisgeving op maandag:

Wanneer men de ontvangen en  ondertekende kennisgeving op maandag ontvangen heeft, zal men het rijbewijs en de kennisgeving ten laatste moeten indienen op vrijdag voor 16.00u.

Het rijverbod zal in dit geval ingaan op maandag 00.00u en niet op zaterdagzaterdag 00.00u.

Aangezien het rijverbod niet kan ingaan op Zaterdagen en zondagen (en wettelijke feestdagen) zal het rijverbod pas ingaan op maandag. (art. 40 Wegverkeerswet)

Indien maandag een wettelijke feestdag is, dan zal het rijverbod pas ingaan op dinsdag.

Met andere woorden kan u wel nog rijden op zaterdag en zondag (eventueel maandag indien dit een wettelijke feestdag is). Echter, doordat u het rijbewijs al had ingeleverd rijdt u dan wel in overtreding met art. 31 Wegverkeerswet, namelijk “niet bijhebben van het rijbewijs”.

Het spreekt voor zich dat deze lacune in de wetgeving niet opportuun is.

2. Kennisgeving op alle andere dagen:

Wanneer men de ontvangen en  ondertekende kennisgeving op (bvb.) dinsdag ontvangen heeft, zal men het rijbewijs en de kennisgeving ten laatste moeten indienen op maandag voor 16.00u.

De verplichting om het rijverbod binnen te brengen binnen de 4 dagen gebeurt overeenkomstig art. 40 Wegverkeerswet, namelijk op werkdagen aan gezien zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet worden meegeteld.

 • Dinsdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende dinsdag 00.00u
 • Woensdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende woensdag 00.00u
 • Dinsdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende donderdag 00.00u
 • Vrijdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende vrijdag 00.00u

Afhalen van het rijbewijs met volmacht

Wanneer het rijverbod voorbij is maar u kan het rijbewijs niet persoonlijk afhalen zullen de meeste griffies toestaan dat dit rijbewijs wordt afgehaald met een volmacht.

Deze volmacht moet steeds door u geschreven en ondertekend worden. In deze moet de desbetreffende derde bij naam aangeduid worden.

Wij raden u aan om contact op te nemen met de griffie waar het rijbewijs moet worden opgehaald om duidelijkheid te bekomen.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu