GAS-boete bij parkeerovertreding

 GAS-boete bij parkeerovertreding

Koninklijk besluit administratieve sancties stilstaan en parkeren (K.B. 09.03.2014)

Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Administratieve sancties voor:

  1. verboden toegang in beide richtingen (verkeersbord C3)
  2. de voetgangerszone (verkeersbord F103)
  3. en voor zover vastgesteld met een automatisch werkende toestel

Hoeveel bedraagt de GAS-boete:

  • Eerste graad:    55 euro
  • Tweede graad: 110 euro
  • Derde graad:     geen bedrag vastgelegd
  • Vierde graad:    mogelijkheid werd voorzien     

Commentaar

Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, dat pas 1 juli 2014 in werking is getreden, voert de mogelijkheid in voor gemeenten om GAS-boetes op te leggen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren, voor overtredingen op het verkeersbord C3, d.i. verboden toegang in beide richtingen, alsook voor overtredingen op het verkeersbord F103, d.i. de voetgangerszone, die werden vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Het koninklijk besluit met boetebedragen verscheen op 20 juni 2014 in het Staatsblad.

Deze boetes variëren van 55 euro tot 330 euro, afhankelijk van de ernst van de inbreuk.

Op een overtreding van de eerste graad, bijvoorbeeld het niet respecteren van een parkeerverbod, staat een boete van 55 euro.

De overtredingen van de tweede graad, zoals parkeren of stilstaan op autowegen of parkeren op een plaats waar het een gevaar vormt voor andere weggebruikers, worden bestraft met een boete van 110 euro.

Het besluit zegt niets over overtredingen van de derde graad.

Verwonderlijk is dat zelfs overtredingen van de vierde graad met een GAS-boete kunnen worden berispt.

Aan meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen kan aldus een boete worden opgelegd voor het parkeren op een overweg (art. 24, eerste lid, 3° WC).


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu