De uitspraak

 De uitspraak

De uitspraak volgt onmiddellijk of op een later ogenblik

  • Het is gebruikelijk dat u onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de uitspraak.
  • De rechter kan evenwel ook beslissen om de uitspraak uit te stellen tot een latere datum, die hij dan meedeelt.

Geldboete wordt verhoogd met opdeciemen

  • U zal hierbij moeten rekening houden dat geldboetes steeds worden verhoogd met opdeciemen (momenteel moet u uw geldboete vermenigvuldigen met 6 als uw overtreding na 31 december 2011 is gebeurd).

Begin van de termijn om beroep in te stellen

  • Het is van essentieel belang dat u of uw raadsman na de zitting of op een latere datum zeker kennis neemt van de uitspraak, omdat de termijn om een eventueel hoger beroep aan te tekenen loopt vanaf de uitspraak van het vonnis.
  • Wanneer deze termijnen verstrijken en geen enkele partij beroep instelt, is het vonnis definitief en kan uw dossier worden afgesloten.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u