Boetes en straffen bij vluchtmisdrijf

 Boetes en straffen bij vluchtmisdrijf

Wat zijn de gevolgen van vluchtmisdrijf? Aan welke boete en welke termijn van rijverbod mag u zich verwachten? De advocaten van IntoLaw leggen u alles uit.

 

Artikel 33 van de Wegverkeerswet gaat over het vluchtmisdrijf. Wanneer u de plaats van een ongeval verlaat en zo de nodige vaststellingen niet kunnen worden gedaan, pleegt u vluchtmisdrijf. U zal in elk geval worden gedagvaard.

Volgens artikel 33 gaat het om:

 elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,
 hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,
de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

De straffen voor het plegen van vluchtmisdrijf na een ongeval verschillen sterk naargelang de schade die er is.

 

Vluchtmisdrijf na ongeval met stoffelijke/materiële schade

  • Na vluchtmisdrijf bij een ongeval dat enkel stoffelijke of materiële schade veroorzaakte, riskeert u een geldboete van 200 tot 2000 euro maal opdeciemen. Daarnaast riskeert u ook een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden. Het hangt af van de omstandigheden of de rechter deze uitspreekt of niet.

  • Bovenop de boete en eventuele gevangenisstraf kan u voor vluchtmisdrijf ook een rijverbod als sanctie krijgen. De wet voorziet in een termijn van 8 dagen tot 5 jaar. Bij verzwarende omstandigheden kan die termijn nog hoger oplopen.

  • Jonge bestuurders krijgen in elk geval een rijverbod bij vluchtmisdrijf. Daarenboven moeten ze ook een theoretische en praktische proef afleggen om het rijbewijs terug te krijgen

 

Vluchtmisdrijf na ongeval met materiële en lichamelijke schade

Als er naast materiële schade ook lichamelijke schade bij derden is, wordt gecategoriseerd als slagen en verwondingen (art. 33 §2 Wegverkeerswet).

  • Is er lichamelijke schade zonder de de dood tot gevolg, dan wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en een geldboete van 400 tot 5000 euro (maal opdeciemen), of een van die straffen alleen en een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of levenslang.

  • Als er een dode te betreuren valt bij het ongeval, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en een geldboete van 400 tot 5000 euro (maal opdeciemen), of een van die straffen alleen en een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of levenslang.

  • Om uw rijbewijs terug te krijgen moet u slagen voor herstelonderzoeken, bestaande uit een theoretisch examen, praktisch examen en psychologische tests.

 

Wat bij een herhaling van vluchtmisdrijf?

Wie binnen de drie jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf opnieuw vluchtmisdrijf pleegt, al dan niet met materiële en of lichamelijke schade, mag zich aan een strenge straf verwachten (art. 33 §2 Wegverkeerswet). De tarieven voor de geldboete worden verdubbeld en de gevangenisstraf bedraagt 1 maand tot 4 jaar. Bij een tweede herhaling verdubbelen de boetetarieven nog eens, en mag u zich aan een maximale gevangenisstraf van 8 jaar verwachten.

Hebt u nog bijkomende vragen over de gevolgen van vluchtmisdrijf of wenst u gebruik te maken van de expertise van de IntoLaw-advocaten in de rechtbank? Aarzel dan niet om ons te contacteren via mail, telefoon, WhatsApp, het contactformulier of de chatfunctie.

 


Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u