Boete voor te snel rijden?

 Boete voor te snel rijden?

Ontving u een dagvaarding wegens te hard rijden in de bus? Ontdek bij IntoLaw de boetes voor snelheidsovertredingen en of u een rijverbod riskeert.

Werd u geflitst? 

Werd u geflitst en moet u uw rijbewijs inleveren of moet u enkel een geldboete betalen? De gevolgen van uw snelheidsovertreding zijn afhankelijk van de plaats waar u de overtreding begaat en de hoogte van uw snelheid. Snelheidsovertredingen vallen niet in de onderverdeling van overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bijgevolg worden de verkeersboetes ervoor ook anders berekend.

Hier vindt u een handig overzicht van waaraan u zich mag verwachten.

 

Lichte snelheidsovertreding

Er volgt een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking. Bij een minnelijke schikking stelt het Openbaar Ministerie voor een boete te betalen zonder rechterlijke tussenkomst.

Als u de minnelijke schikking aanvaardt en betaalt, dan volgt er geen rechtszaak. Wilt u de boete betwisten of verloopt de betalingstermijn, dan zal u voor deze snelheidsovertreding een dagvaarding in de bus krijgen en voor de politierechtbank moeten verschijnen. 

 

Zware snelheidsovertreding

Bij een zwaardere overtreding is de kans dat u uw rijbewijs kwijtgeraakt op basis van overdreven snelheid al een stuk groter. U zal wellicht moeten verschijnen voor de politierechtbank. U kan veroordeeld worden voor een geldboete en een rijverbod.

 

Snelheidsboete voor de politierechtbank

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, bedraagt de geldboete voor een snelheidsovertreding tussen 10 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen gebracht op 80 en 4000 euro. Voor het rijverbod beschikt de politierechter over een keuzevrijheid van 8 dagen tot 5 jaar.

Zowel de hoogte van de geldboete als de periode van het rijverbod is afhankelijk van de plaats waar u de overtreding beging, de gecorrigeerde snelheid en de omstandigheden. De politierechter kan eventueel een deel van de boete of het rijverbod met uitstel verlenen.  


Verzwarende omstandigheden

Periode van verzwaarde herhaling

Indien u werd veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en u binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware overtreding begaat, valt u in een periode van verzwaarde herhaling.

Let op, het gaat hier niet enkel over snelheidsovertredingen, doch ook over enkele andere zware overtredingen.

Indien u zich bevindt in staat van verzwaarde herhaling zal u zich moeten verwachten aan een rijverbod van minstens 3 maanden en dient u alle proeven opnieuw te doen. Dit is het praktisch en theoretisch rijexamen en een medische en psychologische proef.

Indien u binnen deze 3 jaar opnieuw dient te verschijnen voor een zware snelheidsovertreding, wordt tevens de geldboete verdubbeld.

Jonge bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B moeten rekening houden met extra sancties. We willen hierbij extra benadrukken dat het hier niet enkel om jongeren gaat. Het gaat om iedereen die minder dan 2 jaar het rijbewijs heeft, ongeacht de leeftijd van de betrokkene op het moment van overtreding.

Als een jonge bestuurder een overtreding begaat waarvoor de wet voorziet dat de rechter een rijverbod kan uitspreken, is de rechter verplicht dit rijverbod uit te sprekenConcreet gaat het onder andere om overtredingen van de derde en vierde graad. Bij snelheidsovertredingen gaat hem een overschrijding van de toegestane snelheid van minimum 20km/h binnen de bebouwde kom, en 30km/h buiten de bebouwde kom.

Bovenop het verplichte rijverbod komt er nog een extra sanctie. U krijgt uw rijbewijs namelijk pas terug als u opnieuw slaagt voor het theoretisch en praktisch rijexamen.

 

Snelheidsovertreding in combinatie met een ongeval

Als u door uw overdreven snelheid een verkeersongeval veroorzaakte, heeft dit ook gevolgen voor de strafmaat. Op grond van de interpretatievrijheid van de politierechter zal hij of zij een zware straf opleggen en kan hij of zij andere tarieven hanteren.

De boetetarieven blijven gelijk bij een ongeval met alleen maar materiële schade. De zaken liggen anders bij een ongeval met gewonden of doden. De sancties worden veel zwaarder. En naast een zwaardere straf voor de snelheidsovertreding op zich, riskeert u ook vervolgd te worden voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Daarvoor hoort een gevangenisstraf tot de mogelijkheden. 

Onze slimme boetecalculator houdt rekening met alle aspecten die kunnen leiden tot verzwarende of verzachtende omstandigheden. Vul dus nu alle gegevens in en ontvang een accurate inschatting van de gevolgen van uw snelheidsovertreding.

Of bekijk dit overzicht van snelheidsovertredingen met de wettelijk vastgelegde boetes en andere gevolgen.

Binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf

Snelheidsoverschrijding

0 tot 10 km/u

>10 tot 20 km/u

>20 tot 30 km/u

>30 km/u

Onmiddellijke inning

€ 53

€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u

€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u

-

Geldboete 

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

Verval van het recht tot sturen

-

-

8 dagen tot 5 jaar (facultatief)

8 dagen tot 5 jaar (verplicht)

Andere snelheidsovertredingen

Snelheidsoverschrijding

0 tot 10 km/u

>10 tot 30 km/u

>30 tot 40 km/u

>40 km/u

Onmiddellijke inning

€ 53

€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u

€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u

-

Geldboete 

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

€ 80 tot € 4000

Verval van het recht tot sturen

-

-

8 dagen tot 5 jaar (facultatief) 

8 dagen tot 5 jaar (verplicht)

Hoe berekenen wij uw boete?

De slimme software met algoritmes van IntoLaw berekent vrij accuraat uw boete. Het doet dit op basis van een grote database met rechterlijke uitspraken doorheen de jaren. Daarnaast gebruikt het systeem de huidige wetgeving als input. Ook verzwarende of verzachtende omstandigheden worden per overtreding in rekening gebracht. Op die manier krijgt u er al een goed idee van of u voor uw snelheidsovertreding uw rijbewijs kwijt bent of u enkel een boete zult moeten betalen.

Hebt u nog bijkomende vragen over uw snelheidsovertreding? Of weet u al welke marges de meettoestellen van de politiediensten hanteren. Stel al uw vragen aan de verkeersadvocaten van IntoLaw.


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu