Aansprakelijkheid van de kentekenhouder

 Aansprakelijkheid van de kentekenhouder

Aansprakelijkheid van de kentekenhouder 

Krachtens het nieuwe artikel 67bis Wegverkeerswet rust er een wettelijk vermoeden van strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de kentekenhouder en kan laatstgenoemde dit schuldvermoeden nog steeds met alle middelen van het recht weerleggen. Als hij erin slaagt te bewijzen dat hij de overtreder niet was, is hij er voortaan evenwel toe gehouden om de identiteit van de bestuurder te kennen en mee te delen. Dit houdt in dat elke titularis van een nummerplaat steeds dient te weten wie het aan die nummerplaat gelinkte voertuig bestuurt. Uitzondering hierop is het geval waarin de titularis kan bewijzen dat hij met diefstal, fraude of overmacht werd geconfronteerd.  Bij miskenning van deze verplichting kan de titularis bestraft worden met een geldboete van 200 EUR tot 32.000 EUR en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar of levenslang. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar.

De verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen, bestaat reeds geruime tijd in de context van een rechtspersoon die kentekenhouder is. De rechtspersoonhouder van een kenteken kan de gebruikelijke bestuurder van een motorvoertuig laten registreren in de Kruispuntbank Voertuigen. Indien een dergelijke registratie heeft plaatsgevonden, zal de geregistreerde persoon geacht zijn de bestuurder te zijn geweest op het ogenblik van de overtreding.

 


Bereken je boete

Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu