Technische eisen bromfietsen

 

Gelijkschakeling van oldtimer met motorfietsen

In het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, dat sommige bepalingen van koninklijk besluit van 10 oktober 1971 vernieuwt, wordt in artikel 1 het gebruik van een oldtimer gelijkgeschakeld met motorfietsen, betreffende de technische eisen ervan.

Beperking gebruik van bepaalde voertuigen

Daarnaast stelt het artikel dat een aantal gebruiken door bepaalde voertuigen niet mogen worden aangewend, namelijk voor commercieel en professioneel gebruik, voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, voor bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld vervoer, voor gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Specifiek voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruikt bovendien beperkt tot oldimermanifestaties en proefritten binnen een straal van drie kilometer vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Voertuigen ouder dan 25 jaar (nieuwe regeling vanaf 30.06.2014)

Vanaf 30.06.2014 geldt voor voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst zijn genomen en ingeschreven dat die zijn uitgesloten van volgend gebruik :

 - commercieel en professioneel gebruik;

- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;

- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;

- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

- oldtimermanifestaties;

- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig."

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u