Technische eisen bromfietsen

 

Gelijkschakeling van oldtimer met motorfietsen

In het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, dat sommige bepalingen van koninklijk besluit van 10 oktober 1971 vernieuwt, wordt in artikel 1 het gebruik van een oldtimer gelijkgeschakeld met motorfietsen, betreffende de technische eisen ervan.

Beperking gebruik van bepaalde voertuigen

Daarnaast stelt het artikel dat een aantal gebruiken door bepaalde voertuigen niet mogen worden aangewend, namelijk voor commercieel en professioneel gebruik, voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, voor bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld vervoer, voor gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Specifiek voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruikt bovendien beperkt tot oldimermanifestaties en proefritten binnen een straal van drie kilometer vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Voertuigen ouder dan 25 jaar (nieuwe regeling vanaf 30.06.2014)

Vanaf 30.06.2014 geldt voor voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst zijn genomen en ingeschreven dat die zijn uitgesloten van volgend gebruik :

 - commercieel en professioneel gebruik;

- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;

- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;

- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

- oldtimermanifestaties;

- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig."

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u