Kentekenplaat

 

Bij ministerieel besluit van 23 maart 2014 werden bepalingen 15/1 en 15/2 ingevoegd.

Deze leggen aantal verplichtingen op betreffende kentekenplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers.

 “Art. 15/1.

[1 § 1. De kentekenplaten van de bromfietsen en lichte vierwielers bestaan uit een metalen plaat met een opschrift, Europees symbool, een reliëfstempel en diverse veiligheidselementen.

De hoeken van de plaat zijn afgerond. Over gans de omtrek van de kentekenplaat loopt een boord.

De grond van de kentekenplaat is retroflecterend.

§ 2. De kentekenplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers zonder carrosserie zijn 210 millimeter breed en 140 mm hoog. De boord is 5 millimeter breed. Het opschrift, de stempel en de boord zijn in een reliëf van minimaal 1 millimeter ten opzichte van de grond van de kentekenplaat.

Het opschrift bestaat uit rechte, genormaliseerde, schrifttekens waarvan de vorm en de afmetingen bepaald worden in bijlage 2.

Het Europees symbool bevat een blauwe rechthoekige zone waarvan de boven- en de linkerzijde op 5 millimeter liggen van de bovenste en linkerboord van de kentekenplaat.
Die blauwe zone is 62 millimeter hoog en 31 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter " B " als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, gele sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken van het land zijn retroflecterend.

De reliëfstempel is ovaal van vorm en bevat de gestileerde letters "C" en "V". Hij is 15 millimeter hoog en 9 millimeter breed.

§ 3. De kentekenplaten voor lichte vierwielers met carrosserie hebben volgende afmetingen :

1° 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog.

De boord is 5 millimeter breed.

Het opschrift, de stempel en de boord zijn in een reliëf van minimaal 1 millimeter ten opzichte van de grond van de kentekenplaat.

Het opschrift bestaat uit rechte, genormaliseerde, schrifttekens waarvan de vorm en de afmetingen bepaald worden in bijlage 1.

Het Europees symbool bevat een blauwe rechthoekige zone die ligt tegen de linker- en de onderste boord van de kentekenplaat. Die blauwe zone is 100 millimeter hoog en 45 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter "B" als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, gele sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken van het land zijn retroflecterend.

De reliëfstempel is ovaal van vorm, bevat de gestileerde letters "C" en "V" en heeft dezelfde kleur als de boord van de kentekenplaat. Hij is 20 millimeter hoog en 12 millimeter breed.
2° 210 millimeter breed en 140 mm hoog. Zij voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in paragraaf 2 van dit artikel.

De keuze tussen beide types van kentekenplaten met voormelde afmetingen dient overeen te komen met de plaats voorzien voor de montage van de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig.”

Art. 15/2. .

[1 § 1. De gewone kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

§ 2. Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit de letter "S" gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A en met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B.

Voor lichte vierwielers bestaat het opschrift uit :

1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, de letter "S" gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "U";

2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog, de letter "S" gevolgd door een scheidingsstreepje en hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "U".

§ 3. Kentekenplaten waarvan het opschrift bestaat uit de letter "O" gevolgd door een scheidingsstreepje, worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen vermeld in artikel 2, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Voor bromfietsen beginnen de letterreeksen met de letter S gevolgd door de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A en met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B.

Voor lichte vierwielers beginnen de letterreeksen met de letters "SU"
§ 4. Kentekenplaten waarvan het opschrift bestaat uit de letter "T" gevolgd door een scheidingsstreepje, worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van voertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder.

Zodra het voertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Voor de categorievergunde taxidienst bestaat de letterreeks uit de letters "XSA" voor de bromfietsen van klasse A en met uit de letters "XSB" voor de bromfietsen van klasse B.
Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "XSU", "XSY" of "XSZ".

Voor de categorie verhuring met bestuurder bestaat de letterreeks uit de letters "LSA" voor de bromfietsen van klasse A en met de letters "LSB" voor de bromfietsen van klasse B.
Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "LSU", "LSY" of "LSZ".
§ 5. Voor de bijkomende kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden de letters en cijfers als volgt gecombineerd :

1° de "Hof"-kentekenplaten : enkel één tot drie cijfers;

2° de "A"- "E"- of "P"-kentekenplaten : de letter " A ", " E " of " P ", gevolgd door een scheidingsstreepje en één tot drie cijfers.”

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u