Inschrijving voertuigen

 

Begripsomschrijving van voertuigen werd gewijzigd

In het koninklijk besluit van 23 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, dat in werking is getreden 31 maart 2014, worden een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, dat de inschrijving van voertuigen omvat, vervangen.

"6° voertuig :

a) elk voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

b) elk voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.”

Er wordt  in de definitie naar een ander koninklijk besluit verwezen in plaats van daadwerkelijk een motorfietser, driewieler en vierwieler te omschrijven.

Een bromfiets en lichte vierwieler worden nu ook aanzien als een voertuig in de zin van het koninklijk besluit van 2001.

Inschrijving voor bromfietsen en lichte vierwielers

Daarenboven vervangt artikel 2 van hetzelfde besluit de bepalingen onder 10° van het oude besluit.

Bijgevolg is inschrijving niet verplicht voor bromfietsen en lichte vierwielers, met uitzondering van de nieuwe en reeds ingeschreven voertuigen:

Inschrijving voor elektrische fietsen met trapondersteuning …

Ten slotte is inschrijving ook niet verplicht voor elektrische fietsen met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen, voertuigen bestemd voor gebruik door lichamelijk gehandicapten, zelfbalancerende  voertuigen (segways), elektrische autopeds en minimotoren (pocket-bikes).

De factuurdatum is van belang om de verplichting tot inschrijving na te gaan, de bestelbon is hieromtrent irrelevant.

Indien een voertuig uit het buitenland wordt geïmporteerd en in diens land van afkomst ook inschreven, is er vanaf 31 maart 2014 verder een verplichte inschrijving in België nodig.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u