Inhoudstabel

Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

Wat betekent de wijziging bij immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen?

IWT: 12 oktober 2018

Bron:  Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft, BS 2 oktober 2018 (art. 3 en 4).

Oorspronkelijk kon een rechter de verbeurdverklaring van een voertuig enkel uitspreken voor zover het voertuig waarmee de overtreding werd begaan ook effectief eigendom is van de overtreder. Hetzelfde geldt voor immobilisering: ‘het voertuig moet eigendom zijn van de verkeersovertreder of uitsluitend ter zijner beschikking staan gedurende ten minste de duur van de immobilisering’. In praktijk werd dit echter als achterpoortje gebruikt door hardleerse chauffeurs, die vaak doelbewust hun voertuig op een andere naam inschrijven. En ook bestuurders van bedrijfs-en leasingwagens ontspringen via deze manier de dans.

De wet van 2 september 2018 komt aan deze problematiek tegemoet via de schrapping van de eigendomsvereiste. Hierdoor krijgt de rechter de mogelijkheid om te immobiliseren of verbeurd te verklaren als de overtreder niet de eigenaar is van het voertuig. Het openbaar ministerie zal ook nagaan of de effectieve eigenaar van het voertuig te goeder trouw is. Wist hij bijgevolg dat de bestuurder een inbreuk pleegt op de wet, dan zal de eigenaar in principe mee gedagvaard worden voor de rechter.

Tevens zal de rechter sneller de verbeurdverklaring kunnen uitspreken. Artikel 50 van de Wegverkeerswet stelt namelijk dat de rechter voortaan een verbeurdverklaring kan uitspreken wanneer het verval levenslang is of ten minste drie maanden bedraagt.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u