Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

 

IWT: 12 oktober 2018

Bron:  Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft, BS 2 oktober 2018 (art. 3 en 4).

Oorspronkelijk kon een rechter de verbeurdverklaring van een voertuig enkel uitspreken voor zover het voertuig waarmee de overtreding werd begaan ook effectief eigendom is van de overtreder. Hetzelfde geldt voor immobilisering: ‘het voertuig moet eigendom zijn van de verkeersovertreder of uitsluitend ter zijner beschikking staan gedurende ten minste de duur van de immobilisering’. In praktijk werd dit echter als achterpoortje gebruikt door hardleerse chauffeurs, die vaak doelbewust hun voertuig op een andere naam inschrijven. En ook bestuurders van bedrijfs-en leasingwagens ontspringen via deze manier de dans.

De wet van 2 september 2018 komt aan deze problematiek tegemoet via de schrapping van de eigendomsvereiste. Hierdoor krijgt de rechter de mogelijkheid om te immobiliseren of verbeurd te verklaren als de overtreder niet de eigenaar is van het voertuig. Het openbaar ministerie zal ook nagaan of de effectieve eigenaar van het voertuig te goeder trouw is. Wist hij bijgevolg dat de bestuurder een inbreuk pleegt op de wet, dan zal de eigenaar in principe mee gedagvaard worden voor de rechter.

Tevens zal de rechter sneller de verbeurdverklaring kunnen uitspreken. Artikel 50 van de Wegverkeerswet stelt namelijk dat de rechter voortaan een verbeurdverklaring kan uitspreken wanneer het verval levenslang is of ten minste drie maanden bedraagt.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u