Inhoudstabel

Beveiligingsmaatregelen

Wat betekent de wijziging bij beveiligingsmaatregelen?

Verval van het recht tot sturen op grond van de medische of psychische rijongeschiktheid

Het in artikel 42 Wegverkeerswet vervatte beveiligingsrijverbod kan voortaan ook worden opgelegd wanneer ten gronde de opschorting van de straf of de internering wordt gelast. Artikel 42, tweede lid Wegverkeerswet bepaalt voortaan zeer duidelijk dat het opleggen van het beveiligingsrijverbod mogelijk is in elke graad van veroordeling, ongeacht wie het rechtsmiddel heeft ingesteld. Het beveiligingsrijverbod betreft bijgevolg geen straf, maar een beveiligingsmaatregel. Als de rechter voortaan een ongeschiktheid op medische of geestelijke grond vaststelt, zal hij een beveiligingsrijverbod opleggen voor onbepaalde duur. De duur van het verval is afhankelijk van het bewijs dat de betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen (artikel 42, derde lid, Wegverkeerswet). De te volgen procedure ligt vervat in artikel 44 Wegverkeerswet. Deze stelt dat de betrokkene ten vroegste om herziening van het verval kan vragen na zes maanden te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. Indien het verzoek wordt afgewezen, dan kan geen nieuw verzoek worden ingediend voor een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van de afwijzing, is verstreken.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u