Inhoudstabel

Aansprakelijkheid van de kentekenhouder

Wat betekent de wijziging bij aansprakelijkheid van de kentekenhouder?

Krachtens het nieuwe artikel 67bis Wegverkeerswet rust er een wettelijk vermoeden van strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de kentekenhouder en kan laatstgenoemde dit schuldvermoeden nog steeds met alle middelen van het recht weerleggen. Als hij erin slaagt te bewijzen dat hij de overtreder niet was, is hij er voortaan evenwel toe gehouden om de identiteit van de bestuurder te kennen en mee te delen. Dit houdt in dat elke titularis van een nummerplaat steeds dient te weten wie het aan die nummerplaat gelinkte voertuig bestuurt. Uitzondering hierop is het geval waarin de titularis kan bewijzen dat hij met diefstal, fraude of overmacht werd geconfronteerd.  Bij miskenning van deze verplichting kan de titularis bestraft worden met een geldboete van 200 EUR tot 32.000 EUR en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar of levenslang. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar.

De verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen, bestaat reeds geruime tijd in de context van een rechtspersoon die kentekenhouder is. De rechtspersoonhouder van een kenteken kan de gebruikelijke bestuurder van een motorvoertuig laten registreren in de Kruispuntbank Voertuigen. Indien een dergelijke registratie heeft plaatsgevonden, zal de geregistreerde persoon geacht zijn de bestuurder te zijn geweest op het ogenblik van de overtreding.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u