Inhoudstabel

Mag er geflitst worden vlak achter een metalen vangrail? Kan dit storing of reflectie veroorzaken?

De dienst verkeer-radar (snelheidscontrole) benadrukt voortdurend dat er op de flitslocatie geen metalen voorwerpen aanwezig mogen zijn die de straal kunnen weerkaatsen. Het is immers zo dat de golven van een flitscamera normaliter op een voorbijrijdende auto vallen en worden teruggekaatst. Op die wijze wordt dan de snelheid berekend.

Als er echter vangrails naast de weg staan, kunnen de golven daar op vallen en is de meting niet langer correct. We kunnen onder meer verwijzen naar de technische fiche van (bvb) de flitspaal Multanova 6F Radar, waarin duidelijk het volgende staat vermeld: “If, within a time interval corresponding to a distance of 2m after interruption of the verification phase, no constant section is found, this interruption was caused by the exit of the car measured. If, however, a constant section with a diverting speed value is found within this time interval, this interruption was caused by a second car entering the radar beam or by the information of multiple reflections. (…) In case the verification phase was interrupted by the entry of a second car or by the formation of multiple reflections, the validity of the measured speed value is doubtful.”

Vrij vertaald: “Wanneer, binnen een tijdsinterval overeenstemmend met een afstand van 2 meter na de breuk van de verificatiefase geen doorsnee profiel is gevonden, betekent dit dat de breuk was veroorzaakt door het uitrijden van het gemeten voertuig. Wanneer, echter, een constant deel met een fluctuerend snelheid wordt gevonden binnen dit tijdsinterval, bevestigt dit dat deze breuk was veroorzaakt door een tweede auto dat door de autoradar rijdt of door informatie van de meerdere reflecties. Wanneer de verificatie fase werd onderbroken door de nabijheid van een tweede voertuig of door de vorming van meerdere reflecties, is de geldigheid van de waarde van de gemeten snelheid twijfelachtig.”

De korpschef van Gent heeft onlangs volgende uitspraak gedaan: "Het is moeilijk tot zelfs onmogelijk om snelheidscontroles uit te voeren in het centrum van Gent. Onze huidige flitstoestellen kunnen dat technisch niet aan. De toestellen werken niet in een omgeving met veel metaal. Geparkeerde auto's, tramleidingen en zelfs vangrails veroorzaken problemen."

We stellen in de praktijk vast dat Politierechters niet altijd geneigd zijn om bovenstaande argumentatie te volgen.

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu