Inhoudstabel

Hoe verloopt de procedure van de betekening van het verval van het recht tot sturen?

 U wordt via de politie in kennis gesteld van uw rijverbod. Zij betekenen uw rijverbod. U tekent persoonlijk de kennisgeving van het verval van het recht tot sturen in drievoud en u krijgt één exemplaar mee.  Indien het vonnis bij verstek is geveld en het vonnis nog niet aan u betekend werd, kan u verzet of hoger beroep aantekenen. Met uw exemplaar van de kennisgeving en uw rijbewijs biedt u zich aan op de griffie van de politierechtbank waar u werd veroordeeld. U kan in de meeste arrondissementen het rijbewijs met de kennisgeving ook door een derde laten aanbieden. Hiervoor heeft u vier werkdagen de tijd.
Ligt uw rijbewijs reeds ter griffie of op een andere rechtbank dan dient u zich toch aan te bieden om verdere gerechtelijke stappen te vermijden. Heeft u geen rijbewijs, dan dient u zich niet aan te bieden. Het rijverbod begint de vijfde werkdag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend of sluit aan bij een lopend rijverbod.

Deze termijnen zijn bij wet vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. Men kan het rijbewijs met de kennisgeving ook laten aanbieden of aangetekend opsturen binnen de gestelde termijn. Dit gebeurt echter op eigen risico. De datum van ingang van de termijn wordt bepaald door de aankomst van het rijbewijs op de griffie.

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu