Heeft de griffier een fout gemaakt?

“Een klant van mij is in april veroordeeld voor de politierechter voor een rijverbod van 3 maanden en een alcoholslot voor 1 jaar. Het rijverbod en het alcoholslot zouden niet gelden voor de categorie CE. Bij betekening van het rijverbod blijkt er geen uitzondering voor de categorie CE te zijn. De advocaat heeft het vonnis ingekeken en blijkt dat er enkel voor het alcoholslot een uitzondering werd gemaakt. De beroepstermijn is ondertussen verstreken.

Heeft de advocaat nu een fout gemaakt door niet eerder het vonnis te gaan nalezen? Kan er nog iets aan gedaan worden?”

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

De politierechtbank doet in de meeste gevallen onmiddellijk uitspraak. Het is dan aan de advocaat om deze uitspraak correct te noteren en zijn cliënt op een correcte wijze in te lichten over de gevolgen.

Aldus zijn er in dit geval twee mogelijkheden: ofwel heeft de griffier inderdaad een fout gemaakt bij de opmaak van het vonnis, ofwel heeft de advocaat de uitspraak van de Politierechter verkeerd genoteerd en uw klant bijgevolg ook verkeerd ingelicht.

In het strafdossier kan worden nagegaan of de uitspraak van de Politierechter op het zittingsblad werd genoteerd. Op deze manier kan worden achterhaald of de griffier al dan niet een fout heeft gemaakt bij het opmaken van het vonnis.

In het geval dat uit het zittingsblad zou blijken dat er wel een uitzondering op het rijverbod werd toegestaan voor de categorie CE, bepaalt art. 794 Ger. W. dat een verbeterend vonnis kan worden aangevraagd.

Wanneer er echter op het zittingsblad geen melding wordt gemaakt van een uitzondering voor de categorie CE, kunnen we hier helaas niets meer aan veranderen. Wel komt in dit geval mogelijks de beroepsaansprakelijkheid van de voormalige advocaat in het gedrang, nu uw klant door een verkeerde communicatie geen beroep heeft aangetekend.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Imke Vervaet

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u