Hoe we werken

1. Voorafgaandelijk: nazicht van uw algemene voorwaarden en uitwerken van uw debiteurenbeheer op uw maat

Vooreerst wordt een analyse gemaakt van uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden. Voor zoveel als nodig worden deze geoptimaliseerd, conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan het juridisch afdwingbaar maken van uw contract- en factuurvoorwaarden. Afhankelijk van het aantal dossiers dat u overmaakt zal hiervoor een minimale kost dan wel geen kost worden aangerekend. In overleg wordt een traject uitgewerkt op maat van uw onderneming waarbij onder meer rekening wordt gehouden met uw commerciële belangen.

2. Minnelijke fase

Na overleg worden uw dossiers opgeladen in onze online web applicatie. U kan vervolgens ten allen tijde de stand van een bepaald dossier controleren door in te loggen in ons systeem. In deze fase wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur in de naam en op het briefpapier van ons kantoor. Hierbij wordt in overleg bepaald op welke wijze en op welke tijdstippen deze ingebrekestelling(en) wordt verstuurd. Indien uw factuur niet wordt betaald, kan uw dossier gerechtelijk worden ingevorderd.

3. Gerechtelijke fase

Indien er na de minnelijke fase niet wordt betaald, bestaan er twee mogelijkheden.

1. Ofwel wordt er ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder, via een nieuwe procedure “onbetwiste schuldvordering”, van kracht sinds juli 2016. Dit lukt enkel indien uw klant een onderneming is (dus geen particuliere consument) én indien uw factuur niet werd betwist of geprotesteerd. Indien wij vaststellen dat uw dossier hieraan voldoet, maken wij alle nodige stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. In dat geval wordt een aanmaning betekend door de gerechtsdeurwaarder, voor de hoofdsom, een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom en een bijkomende vergoeding van 40 EUR. Uw klant heeft 30 dagen om te betalen. Doet deze dat niet, dan wordt 8 dagen later een PV van niet-betwisting opgesteld, dat online wordt doorgestuurd naar een magistraat (rechter) die het uitvoerbaar verklaart. Daarna kan er verder ingevorderd worden, bv. door middel van beslag.

2. Indien uw klant een particulier is, of de factuur betwist, dan moeten wij overgaan tot dagvaarding. Een ontwerp van de dagvaarding wordt hierbij door ons opgemaakt, ter goedkeuring voorgelegd en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Na het verkrijgen van het vonnis zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitvoering waarbij steeds overleg zal worden gepleegd bij de uitvoeringsmaatregelen (uitvoerend beslag, verkoop roerende goederen enz.).

Bij deze gerechtelijke procedures zal er ook steeds naar worden gestreefd dat al onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur.

Een analyse betreffende uw specifiek dossier inzake debiteurenbeheer?

Vul dit formulier in en u ontvangt van onze advocaten een eerste inschatting betreffende uw specifiek dossier. Gelieve uw factuur en algemene voorwaarden toe te voegen aan het formulier zodoende een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Het tijdperk van uurtje-factuurtje loopt in de advocatuur op zijn laatste benen

Dinsdag 30 Maart 2021

Het tijdperk van uurtje-factuurtje loopt in de advocatuur op zijn laatste benen

Bron: Newsweek editie maart 2021 (24/3) Door Filip Michiels Schuiven grote bedrijven hun juristen almaar vaker aan de kant om ze te vervangen door robots? En doen advocatenkantoren binnenkort massaal een beroep op IT’ers? Zo’n vaart zal het nog niet meteen lopen, maar vooral in de VS en in het VK lijkt de opmars van big data en artificiële intelligentie in de juridische sector nog amper te stuiten.

Lees meer
 500 reviews

Woensdag 10 Maart 2021

500 reviews

Er bleek nog geen volledig jaar nodig te zijn om 500 reviews te halen. Het belang van reviews is al uitgebreid aangetoond in sectoren als toerisme en horeca, maar kunnen reviews een rol spelen voor advocaten (en vrije beroepen in het algemeen)?

Lees meer
 Nieuwsbrief november 2020

Donderdag 11 Februari 2021

Nieuwsbrief november 2020

Betaalt u graag zelf uw verkeersboete? In deze nieuwsbrief bespreken we een wetsaanpassing in het verkeersrecht waarmee de overheid op eigen houtje uw boete kan innen. Ook hebben we het over Intolaw’s 10 jarig bestaan en tenslotte nog enkele andere juridische zaken om u op de hoogte te stellen. Laten we beginnen.

Lees meer
close menu 1u