Het recht op klachtenbemiddeling

Wanneer uw patiëntenrechten niet zouden worden gerespecteerd, kan u zich steeds wenden tot de ombudsdienst. Stel dat u bv. geen informatie zou krijgen over het medisch ongeval of dat het u geweigerd wordt om inzage te krijgen in uw patiëntendossier.

De ombudsdienst zal in dat geval proberen te bemiddelen en trachten naar een oplossing te zoeken.

Wanneer u echter schade zou lijden door de niet-naleving van een patiëntenrecht, kan u zich voor de vergoeding hiervan ook wenden tot de burgerlijke rechtbank.

Medisch recht

Vul het formulier in
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u