Medische ongevallen zonder (bewezen) aansprakelijkheid

Er kan ook schade optreden door een medische interventie, zónder dat de zorgverlener hiervoor aansprakelijk kan worden geacht.

Soms kunnen er immers complicaties of bijwerkingen optreden die tot op zekere hoogte geaccepteerd worden. Zorgverleners moeten daarnaast ook soms risico’s nemen door een bepaalde behandeling op te starten (of na te laten), daar zij op dat ogenblik van oordeel zijn dat de eventuele mogelijke schade hiervan minder groot is dan het gewenste effect van hun beslissing.

Het is weliswaar van groot belang dat dit steeds vooraf met de patiënt besproken wordt.

In sommige gevallen kan u ook schade lijden ten gevolge van een medische behandeling, maar kan de fout moeilijk bewezen worden.

In dergelijke gevallen kan u zich wenden tot het Fonds voor de Medische Ongevallen.

Medisch recht

Vul het formulier in
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u