Fonds voor medische ongevallen

Voor schade als gevolg van een gezondheidszorg, veroorzaakt door een ongeval zonder dat iemand aansprakelijk is, werd een nieuw begrip in de wet opgenomen: het “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”. Indien bij een dergelijk medisch ongeval ernstige schade is opgetreden, kan het Fonds aan u of de een zelfde schadevergoeding uitkeren als bij een aansprakelijkheid.

De procedure van het Fonds is gratis. Let wel op: Het Fonds is alleen bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Er zijn strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. Het Fonds is alleen bevoegd als het gaat om schade die veroorzaakt is door een verstrekking van gezondheidszorg. Dit betekent dat de oorzaak van de schade een verstrekking van gezondheidszorg is en de schade voortvloeit uit

  • ofwel een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener
  • ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Hoe kan men een aanvraag indienen?

Wanneer u van mening bent  dat u schade heeft geleden als gevolg van gezondheidszorg kan u een aanvraag indienen. Dit kan rechtstreeks bij het Fonds, maar bijvoorbeeld evengoed via een vertrouwenspersoon bij de mutualiteit of een advocaat.

De aanvraag moet aangetekend worden verstuurd naar het adres van het Fonds. De aanvraag moet enkele essentiële gegevens bevatten:

  • Volledige identiteit van de patiënt en de aanvragers;
  • Datum en omschrijving van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt heeft;
  • Beschrijving van de schade;
  • Identiteit en het adres van de betrokken zorgverleners;
  • Vermelding van eventuele reeds aangespannen procedures;
  • Alle elementen i.v.m. de oorsprong en de ernst van de schade;
  • Reeds ontvangen vergoedingen van een mutualiteit of een verzekeraar;
  • Identiteit van de mutualiteit van de aanvrager en van de eventuele verzekeraars van de zorgverlener.

Medisch recht

Vul het formulier in
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u