Wat met schilderwerken bij einde van particuliere huur?

Kan de huurder verplicht worden om bij het einde van de huur het pand opnieuw te schilderen en dus in goede staat achter te laten?

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Het integraal herschilderen van een pand dient aanzien te worden als een herstelling, waarvan de Woninghuurwet en het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de werken ingevolge ouderdom of overmacht voor rekening van de verhuurder vallen:

“Geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder, wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.”

Het gaat om dwingende bepalingen, waarvan contractueel niet kan worden afgeweken.

Herstellingen ingevolge normale slijtage – d.i. slijtage die je niet kan voorkomen – of overmacht vallen dus integraal ten laste van de verhuurder. Denk bijvoorbeeld aan verkleuring van muren door zonlicht of meubels.

Herstellingen die daarbuiten vallen, bijvoorbeeld defecten of beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Het gaat in vele gevallen om gaten in de muur door het ophangen van sierstukken, fotokaders, etc., krassen, vlekken of moeilijk overschilderbare kleuren.

CONCLUSIE

Het hernieuwen van schilderwerken bij het einde van de huur wordt aldus bekeken in het licht van de onderhoudsplicht, zonder dat er een zgn. ‘renovatieplicht’ of verplichting tot herstel ‘in nieuwe staat’ kan gelden. De verhuurder kan de huurder dus niet verplichten om op het einde van de huur het pand integraal te herschilderen.

ACTIEPUNTEN

Vermijd discussiepunten over de gelding of interpretatie van bepaalde artikelen uit een aftandse huurovereenkomst. Bekijk onze standaardontwerpen van huurovereenkomst die aangepast zijn aan de geldende wetgeving: https://www.modelovereenkomsten.be/

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u