Vergoeding na totaal verlies van geaccidenteerd voertuig

“Mijn klant heeft een totaal verlies van zijn wagen nadat er een band van een passerende bus is losgekomen en tegen en over de wagen van mijn klant is gegaan. Zijn auto stond gewoon voor zijn huis geparkeerd.
Na expertise krijgt de klant €2000 vergoeding en €180 derving. Hier kan hij uiteraard geen nieuwe wagen mee kopen. De voorbije weken is al heel moeilijk geweest om alles te regelen; gaan werken, de kinderen brengen en halen, afspraken,…
In hoeverre kan de klant meer vergoeding bekomen van de tegenpartij aangezien deze volledig verantwoordelijk hiervoor zijn en mijn klant er niks mee te maken heeft maar wel slachtoffer is?”


1. In geval van materiële schade aan een voertuig dient te worden onderzocht wat de grootte van de schade is en welk bedrag daarop kan worden geplakt. Doorgaans zal er een expert worden aangesteld, zoals hier ook het geval is, die een verslag opstelt en nauwkeurig de schade begroot.
Dit kan een expert zijn die door de eigen verzekering wordt aangesteld of door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Het geraamde bedrag stemt overeen met het bedrag dat de benadeelde sowieso zal moeten uitgeven om een gelijkaardig voertuig aan te kopen.
Wanneer men niet akkoord gaat met het expertiseverslag dat men ontvangen heeft, is er een mogelijkheid om een tegenexpertise te laten uitvoeren.


2.In voorliggend geval is het voertuig een economisch totaalverlies. Dit wil zeggen dat de kost om de wagen te herstellen hoger is dan de waarde van het voertuig op het ogenblik van het ongeval.
De expert heeft bepaald wat de waarde van het voertuig was, m.n. 2.000,00 euro inclusief BTW. Het bedrag dat men nog kan krijgen voor het beschadigde voertuig (zgn. ‘wrakwaarde’), dient hiervan in mindering te worden gebracht. Deze wrakwaarde werd door de expert bepaald op 370,00 euro.
Verder heeft de benadeelde ook nog recht op ‘derving’, dit is het aantal dagen tussen het ongeval en het ogenblik waarop men te weten komt dat er sprake is van een economisch totaal verlies. In dit geval is er sprake van 19 dagen derving, berekend aan 20,00 euro per dag. Met name van 23 oktober 2021, de dag van het ongeval, tot 10 november 2021, de dag waarop het expertiseverslag ontvangen werd. Dit zou neerkomen op 380,00 euro.
Bijkomend zou er nog een vergoeding kunnen gevraagd worden voor de periode die men moet wachten op het nieuwe voertuig. Dit is opnieuw 20,00 euro per dag. Deze periode is echter nog niet nader bepaald, maar het gaat hier dus om de periode tussen de bestelling van het nieuwe voertuig en de levering ervan.


Ten slotte is het mogelijk om een forfait te vragen voor de administratiekosten (tussen 50,00 euro en 150,00 euro) en kan er een vergoeding worden gevraagd voor een gedeelte van de B.I.V. te betalen op het nieuwe voertuig.
Aangezien het gaat om een minnelijke onderhandeling is het mogelijk om een tegenvoorstel te doen. Of men kan er, indien de expertise verricht werd door de verzekeraar van de tegenpartij, ook voor kiezen om een tegenexpertise laten uitvoeren indien het voertuig nog ter beschikking is.


Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!
Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering.


*Benieuwd naar de berekening van de gebruiksderving? Lees ook op My Intolaw “Het voertuig van mijn klant nis totaal verloren na een ongeval. Wat met de gebruiksderving?”

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u