Schade aan woning toegebracht door aannemer

“Klant heeft conflict met aannemer : velux geplaatst en aannemer heeft schade aangericht aan de woning. Aannemer heeft ook niet komen opleveren en eist dat zijn factuur onmiddellijk wordt betaald. Wat zijn de klant zijn opties?”

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

 1. De verbintenis van de aannemer om het overeengekomen werk uit te voeren, houdt in dat hij dit werk moet uitvoeren volgens de regels van de kunst. Dit betekent op de wijze zoals een degelijk vakman, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, dit zou hebben gedaan.

Een aannemer die schade berokkent aan de werf waarin hij wordt tewerk gesteld, voert de werken niet uit volgens de regels van de kunst, hetgeen zijn contractuele aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

2. Bij het einde van het werk moet de aannemer het afgewerkte bouwwerk bovendien opleveren. Dit betekent dat hij het afgewerkte bouwwerk ter vrije beschikking van de bouwheer moet stellen om deze de mogelijkheid te geven het werk te controleren en het, na goedkeuring, in ontvangst te nemen.

De controle betreft zowel het nazicht of het werk volledig werd uitgevoerd, overeenkomstig de plannen en de bestekken, als de controle of het werk degelijk werd uitgevoerd (cfr. supra).

3. Indien de aannemer tekort komt aan zijn contractuele prestaties, bent u in principe niet verplicht om zich op uw beurt integraal te kwijten van uw prestaties. Met andere woorden; indien de werken niet naar behoren werden uitgevoerd, bent u niet verplicht om tot integrale betaling over te gaan.

Er kan – als drukkingsmiddel – een deel van de factuur worden ingehouden, totdat de werken naar behoren werden uitgevoerd.

4. Cruciaal daarbij is uiteraard het bewijs. Er zal moeten aangetoond worden dat de bewuste schade wel degelijk door de aannemer werd berokkend tijdens de uitvoering van de werken. Dit kan aan de hand van foto’s, video’s, briefwisseling, e-mails, etc.

5. Indien kan aangetoond worden dat er schade werd berokkend door de aannemer, is het aangewezen om slechts een proportioneel deel van de factuur te voldoen, zodanig dat er aan de hand van een drukkingsmiddel een stimulans kan gebruikt worden om met deze laatste in gesprek te treden.

De aannemer dient de schade immers uiteraard te vergoeden, al dan niet via de geldende verzekering die voor dergelijk schadegeval zal tussenkomen (contractuele aansprakelijkheid).

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!

Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u