Schade aan buren

In een appartementsgebouw van 7 eenheden is er een probleem op het 2de verdiep aan de CV-ketel. Een expert van de verzekering is ter plaatse geweest en de schade aan de onderburen werd uitbetaald. De bewoner van het 2de verdiep weigert de schade te herstellen, terwijl de onderburen wel hinder blijven ondervinden. De rechtsbijstand kan niets doen omdat de brandverzekering de gevolgschade heeft betaald. Welke juridische stappen kunnen er worden genomen?

In dit geval zijn er 2 scenario's die mogelijk zijn:

Scenario 1: De bewoner op de tweede verdieping is huurder van het appartement

In dit geval kan de verhuurder van het appartement op de tweede verdieping worden aangeschreven. Deze kan dan op zijn beurt de huurder aanschrijven en hem wijzen op diens verplichtingen die voortvloeien uit artikel 28 van het Vlaamse Woninghuurdecreet en volgende (hier is onder meer het beheer als een goede huisvader in opgenomen).

Een tweede optie bestaat erin om rechtstreeks de VME aan te schrijven. De vereniging kan hiertegen optreden gezien de statuten en het reglement van interne orde bindend en dus verplicht na te leven zijn. De vereniging van mede-eigenaars en de hinder veroorzakende mede-eigenaar hebben wederzijdse contractuele verbintenissen die uit de statuten, reglementen en beslissingen voortvloeien. Het breken van één of meerdere verbintenissen is dus de reden om op te komen tegen de hinder.

De VME kan de theorie van burenhinder hier dan op toepassen.

Het optreden vanwege de VME of de vordering wegens burenhinder kan ertoe leiden dat de gedraging verboden of stopgezet wordt en de hinder op die manier ophoudt. Indien deze uitvoering in natura niet mogelijk is, kan het betalen van een vergoeding bevolen worden.

Indien een mede-eigenaar zelf eigenbelang heeft, dus zelf hinder of schade ondervindt, kan hij de hinder veroorzakende mede-eigenaar aanspreken wegens het schenden van de statuten, reglementen of beslissingen. Ook hij kan een vordering (bij de vrederechter) instellen wegens burenhinder indien het om abnormale hinder gaat. 

Ook hier kan, indien de stopzetting van de gedraging of hinder niet mogelijk is, een vergoeding bekomen worden.

Scenario 2: De bewoner van de tweede verdieping is zelf eigenaar van het appartement op de tweede verdieping

Zoals hierboven reeds uiteengezet zal de VME aangeschreven worden om de bovenmatige burenhinder een halt toe te roepen.

Indien er voldoende belang aanwezig is kan de andere mede-eigenaar zelf ook een vordering instellen tegen de mede-eigenaar die de schade veroorzaakt.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u