De aansprakelijkheid van een aannemer

Er werd beroep gedaan op een aannemer om ramen te plaatsen in een woning, waarbij de aannemer werd aangesproken voor een kras op het raam en waarbij het kader werd beschadigd. De aannemer weigert om het raam te vervangen onder het mom dat het een aanvaardbare kras is. De beschadiging van het kader heeft de aannemer enigszins wel erkend aangezien hij deze liet spuiten, wat echter zorgt voor een kleurverschil tussen de geplaatste ramen. In hoeverre kan ik een aannemer aanspreken voor beschadigde ramen?

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

De aannemer in kwestie verzaakte aan de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 1135 Oud Burgerlijk Wetboek. Een normaal, zorgvuldige aannemer zou geen beschadigde ramen plaatsen. De klant – in juridische termen uitgedrukt als de ‘opdrachtgever’ – zal de aannemer echter wel in gebreke moeten stellen om hem te wijzen op deze fouten. Door een ingebrekestelling op te maken lastens de aannemer, kan deze laatste een fout verweten worden en bestaat er een recht op schadevergoeding (dit vloeit voort uit artikel 1146 Oud Burgerlijk Wetboek).

Hoewel er bij een aannemer automatisch een link wordt gelegd naar de aannemingsovereenkomst, is het mogelijk dat er in casu een koopovereenkomst van toepassing is. Indien de ramen bijvoorbeeld zijn geplaatst na voorafgaande opmeting en na keuze van de materialen, die specifiek voor de woning van de opdrachtgever werden vervaardigd, dan gaat het om een niet-gestandaardiseerd product en is er aldus sprake van een aannemingsovereenkomst. Indien er integendeel ramen werden gekozen door de opdrachtgever zonder dat deze ramen verder werden gepersonaliseerd, gaat het wel om een gestandaardiseerd product en kan er besloten worden dat er een koopovereenkomst van toepassing is. De kwalificatie als koopovereenkomst brengt grote gevolgen teweeg. De aannemer zal met name kunnen worden aangesproken:

  • Op grond van de gemeenrechtelijke regels inzake de verborgen gebreken (artikel 1641 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek);
  • Op grond van de regels inzake Consumentenkoop (artikel 1649bis, §3 Oud Burgerlijk Wetboek);

Daarnaast zal de aannemer als verkoper de consumentenrechtelijke bepalingen in acht moeten nemen, zoals het feit dat hij geen misleidende handelspraktijken mag stellen ten aanzien van de klant als consument (boek VI Wetboek Economisch Recht).

Een ontevreden klant – opdrachtgever dan wel consument – doet er goed aan om iemand met juridische kennis in te schakelen om te bepalen welke soort overeenkomst er van toepassing is. Een eerste stap richting tegemoetkoming voor wat betreft de krassen en beschadigingen is hoe dan ook het opstellen van een ingebrekestelling. Wij kunnen hier gerust bijstand in verlenen.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten?
Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u