Aannemer pleegt onbewust strafbaar feit op aanvraag van klant

“Onze klant werd gevraagd om een aantal meeuwennesten te verwijderen van een dak. Tijdens het uitvoeren van zijn activiteit is de vogelbescherming langs gekomen en die kwamen tot de vaststelling dat het verwijderen van meeuwennesten een strafbaar feit is. Onze klant moet binnenkort verschijnen voor de rechtbank, welke sancties staan hem mogelijks te wachten?”

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Het vangen en weghalen van beschermde vogelsoorten is inderdaad strafbaar. Indien het parket echter van oordeel is dat de zaak niet bijzonder ernstig is en het gaat om een eenmalig feit – wat hier het geval lijkt te zijn –  zal zij deze doorverwijzen naar de gewestelijke entiteit voor bestuursrechtelijke afhandeling. Desgevallend kan een administratieve geldboete worden opgelegd.

Aangezien de klant zich hiermee bezighoudt in het kader van zijn professionele activiteiten, zal hij helaas geacht worden op de hoogte te zijn van het beschermstatuut van de vogels die hij bestrijdt. De opdrachtgever zal echter eveneens verantwoordelijk worden gehouden.

Indien u wenst te worden bijgestaan door een advocaat bij het verhoor, kan u steeds contact opnemen met Intolaw.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten?
Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u