Nieuws

30 jan 2015

Minister van Mobiliteit Galant raakt niet aan voorrangsregel in wegcode

In Het Nieuwsblad signaleert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) donderdag dat er op lokaal vlak een trend bestaat om de algemene voorrangsregeling meer en meer te vervangen door signalisatie.

Mobiliteitsorganisatie VAB pleit zelfs voor een afschaffing van de voorrangsregeling, maar zo ver wil het BIVV niet gaan. In de bebouwde kom is dit nog altijd een goede maatregel, luidt het.

30 jan 2015

Ruim 40 procent minder ongevallen sinds trajectcontrole op E40

"Doordat mensen gedwongen worden om trager te rijden, ga je ook veel minder uitschieters hebben, dus in plaats van dat er iemand 150 gaat rijden, rijdt iedereen 120 kilometer per uur. Het gevolg is dat de snelheidsverschillen veel lager zijn en dat daardoor het aantal ongevallen daalt", zegt onderzoeker Sven Maerivoet.

Ook de aard van de ongevallen wijzigde. Zo vielen er de voorbije twee jaar geen dodelijke slachtoffers bij ongevallen op het bewuste deel van de E40. Het aantal gewonden daalde 13 procent.

30 jan 2015

Politie gaat 'opgefokte' elektrische fietsen controleren

De politie wil met de snelheidscontroles van elektrische fietsen gevaarlijke situaties een halt toeroepen. Onlangs nog stelde de FOD Economie vast dat veel exemplaren sneller reden dan de toegestane 25 km per uur.

30 jan 2015

Sensoren in wagens sporen putten in wegdek op

Gedurende zes maanden namen wagens van de VAB en het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) over heel Vlaanderen deel aan dit onderzoek. De resultaten van het 'Sensovo'-project zijn vrijdag voorgesteld op een stuurvergadering in Antwerpen, meldt het VIM.

De onderzoekers kunnen aantonen dat de CAN-bus technologie, die aanwezig is in voertuigen, aangevuld met cameratechnologie, informatie over de kwaliteit van het wegdek kan aanreiken.

30 jan 2015

Nederlandse onderzoekers halen resultaten mobiliteitsstudie Uplace onderuit

"Wij concluderen dat, vanwege beperkingen van de gebruikte data, de onvolledigheid van het model en de keuze van de gebruikte technieken, wij geen vertrouwen kunnen hebben in de voorspelde vervoerwijzeaandelen in deze studie", aldus de onderzoekers van Significance.

26 jan 2015

Agentschap Wegen en Verkeer verwijderde sinds 2010 123 reclameborden langs snelwegen

De wet verbiedt elke zichtbare vorm van communicatie langs snelwegen met uitzondering van sensibiliseringscampagnes of andere boodschappen van de gewestelijke overheden evenals reclame geplaatst op gebouwen langs snelwegen mits de toegestane oppervlakte niet wordt overschreden. De betrokken reclame mag enkel slaan op de activiteit in het gebouw.

26 jan 2015

Schauvliege bereid wilddetectiesysteem te onderzoeken voor meer verkeersveiligheid

Bosland is een uitgestrekt gebied in de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt en de stad Lommel. Er worden alsmaar meer ongevallen gemeld met overstekend wild. Vlaams parlementslid Christiaens is in het buitenland gaan zoeken naar oplossingen.

26 jan 2015

VIM onderzoekt intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank

Het VIM stampte samen met enkele partners, de UGent, de Vlaamse overheid (MOW), de GIM en Volvo Car,  het project Vebimobe uit de grond, wat staat voor "Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank". Daarin wil men nagaan wat de verkeersbordendatabank die de Vlaamse regering in 2008 realiseerde, aan opportuniteiten biedt voor ITS (intelligente transportsystemen) en hoe deze databank op een dynamische manier geactualiseerd kan worden.

26 jan 2015

Eerste supertruck in Vlaanderen - Regels mogelijk versoepeld in de toekomst

In Heverlee, bij Leuven, is donderdagnamiddag de eerste ecocombi, of "supertruck", voorgesteld die is toegelaten op de Vlaamse wegen. De primeur was voor brouwer AB InBev en transportbedrijf NinaTrans. Het superlange transport zal worden ingezet tussen Heverlee en de Antwerpse haven. De eerste LZV-vergunning maakt deel uit van een proefproject van de Vlaamse overheid. Dat duurt initieel tot juni 2016, maar kan met twee jaar verlengd worden.

26 jan 2015

Antwerpse hoofdcommissaris die dronken reed mag functie opnieuw opnemen

Verspeet kwam vorig jaar met zijn wagen in aanrijding met een tegenligger. Het ongeval bleef beperkt tot stoffelijke schade en de hoofdcommissaris was op dat moment niet in functie, maar het feit dat hij een positieve ademtest afleverde bracht hem in opspraak. Hij stelde zijn functie van adjunct-korpschef tijdelijk ter beschikking van het korps in afwachting van de verdere interne en juridische afhandeling van de zaak. Hij bleef intussen wel stafmedewerker van korpschef Muyters.

Pagina's