Nieuws

02 mrt 2015

7 boetes per dag voor asociale linksrijders

De Wegcode zegt namelijk dat elke bestuurder zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de weg moet rijden. Wie toch op de linkerrijstrook blijft rijden, riskeert een boete van 55 euro. "De regel zorgt ervoor dat het verkeer overzichtelijker wordt, én dus veiliger.", verklaart CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, die de cijfers opvroeg. Mobiliteitsorganisatie Touring vindt echter dat de politie tekortschiet.

02 mrt 2015

Brussels taxiplan - Strikt wettelijk kader voor nieuwe initiatieven zoals Uber

Smet betreurde dat de taxisector vrijdagochtend niet is ingegaan op de uitnodiging van hemzelf en minister-president Rudi Vervoort om het plan toe te lichten. "Het probleem is dat de sector tegen Uber is, maar het nieuwe taxiplan is ook in hun belang", aldus de minister, die erop wees dat er 73 bijeenkomsten zijn geweest in de voorbije maanden ter voorbereiding van het plan. Dat gebeurde zowel bilateraal als in grote groep, en met alle actoren van de taxisector in de brede zin.

02 mrt 2015

Weggebruikers dienden vorig jaar 891 schadeclaims in voor slechte staat wegen

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken registreerde vorig jaar 891 schadeclaims. "Het gaat hierbij om schadeclaims met betrekking tot de toestand van de weg", zegt Ilse Luypaerts van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het gaat niet alleen om de rijbaan, maar ook de aanhorigheden zoals bermen, signalisatie, verlichting en beplantingen."

27 feb 2015

Open Vld uit Mechelse regio wil masterplan 2030 voor mobiliteit

Acht lokale mandatarissen van Open Vld - Bart Somers, Koen Anciaux, Tom Ongena, Walter Grootaers, Peter Gysbrechts, Frank Vanwelkenhuysen, Patrick Feyaerts en Roel Van Eetvelt - roepen op tot samenwerking voor het opstellen van een masterplan voor de mobiliteit in de regio.

27 feb 2015

Bijna een op de vijf nieuwe wagens in Noorwegen is elektrisch

De verkoop van elektrische wagens werd gestuwd door de komst van de elektrische variant van de populaire Volkswagen Golf, waardoor de elektrische wagens nu goed zijn voor 18 procent van de inschrijvingen van nieuwe wagens, tegenover 10,6 procent een jaar eerder.

In geen enkel ander land is dat percentage zo groot. Noorwegen heft nagenoeg geen taksen op elektrische wagens en ze kunnen er genieten van tal van voordelen. Zo mogen ze rijden op busstroken, gratis parkeren in publieke parkings en zijn vrijgesteld van stadstol.

OSLO 25/02 (AFP)

24 feb 2015

Voormalig regiovoorzitter Groen vrijgesproken op politierechtbank

Het dossier handelt over feiten die dateren van juli 2013. Vermaut werd toen staande gehouden tijdens een routinecontrole in Hooglede. Daar werd vastgesteld dat Vermaut zijn veiligheidsgordel niet droeg. Hij kon ook zijn identiteitskaart en boorddocumenten niet voorleggen. Vermaut argumenteerde dat hij de nodige documenten niet kon voorleggen door gezondheidsproblemen en rugklachten. Volgens Vermaut brachten de politieagenten hem slagen en verwondingen toe. De politiezone sprak echter van weerspannigheid.

24 feb 2015

Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

Tijdens een twee uur durend debat verklaarde de Gentse N-VA-fractie akkoord te gaan met de uitgangspunten, maar twijfelt of het plan een oplossing zal zijn voor de mobiliteitsproblematiek. "Er is te algemeen geredeneerd en er zijn veel opties naar voor geschoven, maar concreet naar timing en budgettering zien we maar heel weinig", zei Isabelle De Clercq. "Wel concreet is dat er in 2016 diverse assen zullen worden doorgeknipt en dat er zes stadsdelen ontstaan waartussen geen interferentie mogelijk zal zijn."

24 feb 2015

Groen eist dat Leuven werk maakt van Mobiliteitschepen en stedelijke mobiliteitsdienst

De partij werd hierin voor een groot deel bijgetreden door de andere oppositiepartijen N-VA en Open Vld

23 feb 2015

Zaterdag start Verkeersveilige Week in West-Vlaanderen‏

Het initiatief werd op poten gezet ter nagedachtenis van de zware kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth, op slotdag 27 februari precies 19 jaar geleden. Er vielen toen 10 doden en 56 zwaargewonden.

Het hoofddoel is vooral informeren, sensibiliseren, maar uiteraard ook controleren. Zeventien van de negentien lokale politiezones en de federale wegpolitie gaan doorheen de week extra verkeersacties organiseren.

23 feb 2015

Antwerpse fietsersbond wil na dodelijk ongeval verkeerslichten op kruispunt Brusselstraat‏

"Fietsers zijn, sinds de heraanleg van de fietspaden op deze locatie en het verleggen van de route van tram 4 door de Brusselstraat, verplicht om de twee naast elkaar lopende tramsporen in de Brusselstraat te kruisen. Deze fietsers worden enkel door middel van een verkeersbord juist voor de sporen gewezen op het gevaar van deze kruising en hun verplichting om de trams er voorrang te verlenen. Zij dienen hierbij niet enkel oog te hebben voor de snel rijdende tram die duidelijk zichtbaar uit de andere richting komt maar ook voor de tram die 'langs achter' uit dezelfde richting komt rijden.

Pagina's