Verkeersboetes: wat gebeurt er met het geld van uw boete?

woensdag, februari 12, 2014 - 10:45

In 2012 werd een recordbedrag aan verkeersboetes betaald. Dit zou een totaal opgeleverd hebben van 430 miljoen euro aan geïnde verkeersboetes. Dit fikse bedrag wordt niet rechtstreeks aan de politiezones doorgestort maar wordt vooral verdeeld tussen staatskas en verkeersveiligheidsfonds.
 

De verdeelsleutel is vast bepaald in de wet en de staatskas dient een vast bedrag te innen dat onderhevig is aan indexering. Het overschot wordt bijgevolg doorgestort naar het verkeersveiligheidsfonds. Op dit bedrag wordt een maximum- en minimumgrens vastgelegd.

Federale Overheidsdiensten

Dit laatste bedrag wordt opgedeeld tussen de federale politie en de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De federale politie kan hiermee materiaal aankopen, maar hier wordt onder meer ook de verwerking van de boetes betaald. De federale overheidsdienst Mobiliteit kan hiermee de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid door de politiediensten bekostigen.  Ook bij FOD Justitie mag men langs de kassa passeren. Zij ontvangen tevens een vastgelegd percentage voor de uitvoering van de alternatieve straffen zoals sensibiliseringscursussen handelend over drugs en alcohol.
Deel verkeersboetes naar lokale politie

Het geld dat na aftrek van alle posten overblijft krijgt elke politiezone een geïndexeerd bedrag. Dit bedrag werd vastgelegd in 2007. Het overschot wordt vervolgens verdeeld onder de gewesten op basis van de plaats van de overtredingen. Dit geld wordt dan verdeeld onder de lokale zones aan de hand van enkele parameters zoals de grootte van de zone, de daling van het aantal verkeersongevallen en/of slachtoffers en het aantal kilometer wegen in de zone. Dit moet echter nog in een koninklijk besluit vastgelegd worden.

Normaliter zou elke politiezone een verkeersactieplan moeten opstellen om het budget van de verkeersboetes aan te besteden. Daar het budget van de zones steeds kleiner wordt maar ook omdat verkeershandhaving en –preventie één van de hoofdtaken is van de politie zal de lokale korpsleiding zelf mogen bepalen wat ze met het geld doet.

 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.