Fonds voor Medische Ongevallen

Voor schade als gevolg van een gezondheidszorg, veroorzaakt door een ongeval zonder dat iemand aansprakelijk is, werd een nieuw begrip in de wet opgenomen: het “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”. Indien bij een dergelijk medisch ongeval ernstige schade is opgetreden, kan het Fonds aan u of de een zelfde schadevergoeding uitkeren als bij een aansprakelijkheid.

De procedure van het Fonds is gratis. Let wel op: Het Fonds is alleen bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Er zijn strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. Het Fonds is alleen bevoegd als het gaat om schade die veroorzaakt is door een verstrekking van gezondheidszorg. Dit betekent dat de oorzaak van de schade een verstrekking van gezondheidszorg is en de schade voortvloeit uit

  • ofwel een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener
  • ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Hoe kan men een aanvraag indienen?

Wanneer u van mening bent  dat u schade heeft geleden als gevolg van gezondheidszorg kan u een aanvraag indienen. Dit kan rechtstreeks bij het Fonds, maar bijvoorbeeld evengoed via een vertrouwenspersoon bij de mutualiteit of een advocaat.

De aanvraag moet aangetekend worden verstuurd naar het adres van het Fonds. De aanvraag moet enkele essentiële gegevens bevatten:

  • Volledige identiteit van de patiënt en de aanvragers;
  • Datum en omschrijving van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt heeft;
  • Beschrijving van de schade;
  • Identiteit en het adres van de betrokken zorgverleners;
  • Vermelding van eventuele reeds aangespannen procedures;
  • Alle elementen i.v.m. de oorsprong en de ernst van de schade;
  • Reeds ontvangen vergoedingen van een mutualiteit of een verzekeraar;
  • Identiteit van de mutualiteit van de aanvrager en van de eventuele verzekeraars van de zorgverlener.

Verdere procedure

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, zal het Fonds het volledige dossier analyseren. Hij kan ook bijkomende gegevens opvragen bij andere personen die nuttige informatie kunnen bezitten in verband met de schade en het schadegeval. Het Fonds zal zijn advies verstrekken binnen een termijn van 6 maanden.

Indien u voor medisch onderzoek of voor andere informatie hierbij betrokken bent, zal het Fonds met u contact opnemen.

Indien het Fonds niet besluit dat er aanleiding is tot vergoeding of indien het Fonds besluit dat de schade niet de ernst vertoont die vereist is, kan de u voor de rechtbank van eerste aanleg een vordering instellen tegen het Fonds om deze vergoeding te verkrijgen waarop u recht meent te hebben krachtens de wet van 2010.

Ontvang een gratis deskundig advies!

Ons team bestaat uit 7 advocaten. Meester Goetghebuer en Meester Leemans bouwden doorheen de jaren een rijke ervaring op binnen diverse dossiers betreffende medisch recht. Meester Leemans behaalde onder meer het Postgraduaat ‘Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek’ aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens een eerste gratis gesprek bekijken we uw dossier en kunnen u een deskundige inschatting geven betreffende uw mogelijkheden. U beslist nadien of wij uw dossier verder mogen opvolgen.

Vul onderstaand formulier in en u wordt door één van onze advocaten gecontacteerd.