Raad van Mede-Eigendom

Taken en bevoegdheid van de Raad

In beginsel is de Algemene Vergadering bevoegd om te beslissen over werken aan gemeenschappelijke delen.

Wanneer er sprake is van een dringende noodzaak zal de syndicus bevoegd zijn om de nodige werken te laten uitvoeren, om de instandhouding van het gebouw te verzekeren.

Dit zal het geval zijn bij bijvoorbeeld:

  • een afgewaaide dakpan,
  • een voordeur die niet meer sluit,
  • enzoverder.

De Algemene Vergadering kan echter voor specifieke punten een mandaat geven van maximum één jaar aan de Raad van Mede-Eigendom.

  • Dit kan onder andere gaan over het laten uitvoeren van een specifiek werk waarvoor de Raad van Mede-Eigendom gemandateerd wordt.
  • Heeft de Raad van Mede-Eigendom geen dergelijk mandaat gekregen, kan het geen beslissingen nemen en dient de Raad van Mede-Eigendom zich te beperken tot haar wettelijke controletaken.

De Algemene Vergadering beschikt normaal over de bevoegdheid om over werken te beslissen. In sommige gevallen kan de syndicus of de Raad van Mede-Eigendom bevoegd zijn.