Kosten en ereloon

Huidige tarieven zijn richtinggevend en wij maken graag voor u een offerte op maat waarbij rekening wordt gehouden met het aantal dossiers, de hoedanigheid van de debiteuren (consumenten of niet), etc.

Wij hanteren volgende principes:

  • Geen vaste abonnementsvergoeding
  • Er wordt steeds gestreefd alle door u gemaakte kosten aan ons kantoor worden verhaald bij uw debiteur
  • Mogelijkheid tot gebruik van ons online webapplicatie en dit zonder bijkomende kosten
  • Bij een grondige betwisting door de tegenpartij wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd en wordt desgevallend aan een verlaagd uurtarief gewerkt.
  • Wij gaan mee met het risico van onze cliënte. Bij insolventie of een andere vorm van onvermogendheid van de debiteur wordt u slechts een beperkte forfaitaire som aangerekend ter dekking van onze kosten en tijd.

U zal snel vaststellen dat een invordering door Intolaw advocaten doeltreffend en uiterst betaalbaar is. Wij maken dus graag voor u een offerte op maat om alle twijfel weg te nemen. U kan ons hiervoor contacteren op het nummer 09/265.00.65 dan wel een e-mail versturen naar info@intolaw.be.

Een analyse betreffende uw specifiek dossier inzake debiteurenbeheer?

Vul dit formulier in en u ontvangt van onze advocaten een eerste inschatting betreffende uw specifiek dossier. Gelieve uw factuur en algemene voorwaarden toe te voegen aan het formulier zodoende een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen.